Print
Category: Dagens drypp
Hits: 49

«Vekteren svarer: Det kommer morgen, men også natt. Vil dere spørre, så spør. Kom tilbake igjen!» Jes 21,12

En ny uke er snart til endes, og den kommende uke begynner med et valg. Mange er vi som spør : Er vi som kaller oss kristne rede for Jesu gjenkomst ? Bakgrunnen for dagens tekst er et rop fra Se’ir: «Vekter! Hvor langt på natt? Vekter! Hvor langt på natt?»

Jesus kaller sine disipler til å være lys og salt i denne verden og da gjelder det for oss å være det. Spørsmålet blir: Er vi det? Hvis ikke, hva kan grunnene være?  

Paulus sluttet aldri å leve for Jesus og han lengtet inderlig etter Jesu gjenkomst. Har vi kristne i dag samme holdning? Hvor mange ganger høres fra talestolene, at Jesus kommer snart igjen for å hente sin brud?

Kan dette igjen skyldes hva slags menighetstilhørighet du har valgt? I noen menigheter hører en aldri om det temaet – Jesu komme og Jesu gjenkomst. Nei, det høres mer om å ta vare på naturen og få bukt med jordens forurensing. Mange hyrder, lærere og evangelister i menighetene, har valgt noen gode og velmente argumenter - om å ikke ta Guds ord så alvorlig, vi lever tross alt i en moderne tid!

«Kristus komme» som brudgom er et komme som verden ikke vil berøres av, men de vil oppdage at mennesker er blitt borte i hopetall.

«Se, jeg sier dere et mysterium: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1 Kor 15,51-52.

Jesus kan komme tilbake i skyen, mens vi er opptatt med fotball, Tour De France, pengespill, eller siste nummer av ukebladene. Den dagen Han kommer tilbake, rykkes vi opp i glede for å møte Ham, eller er du ikke rede og blir latt tilbake, da vil du gråte av smerte og sorg fordi du ikke fikk være med i Lammets bryllup. ( Joh.Åp. 19:9 ) Måtte vi alle være rede når Jesus kommer i skyen for hente sin brud.

Men Herrens gjenkomst beskrives i Åp 1,7: «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.»

Dette vil skje når Jesus kommer og setter sine føtter på Oljeberget, som Messias for de ventende jødene. De vil bli «født på nytt» på den dagen og de vil gråte da de ser naglemerkene på Jesu hender og føtter, han var Messias. Ha ei god helg !

«Natten kommer da ingen kan arbeide-»John 9, 4b.