«Men folket ville ikke høre på Samuel. De sa: Nei, vi vil ha en konge over oss. Også vi vil være som de andre folkene. Vår konge skal styre oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger.  Da Samuel hadde hørt alle folkets ord, bar han dem fram for Herren. Og Herren sa til Samuel: Lyd deres ord og sett en konge over dem!» 1 Sam 8,19-22.

I går hadde vi kommune- og fylkestingsvalg i vårt land. Resultatet var ferdig i dag stort sett over hele landet. Kunne du se noe av resultatene som tilsa en endring i vår holdning til vår skaper og Gud? Det som slår en er det dårlige resultatet for Ap og regjeringspartiene, mens Sp gjorde det godt på Ola og Kari sin misnøye med sammenslåinger av kommuner og bompenger. Guds styrelse «synes» ikke å være med i det avgitte resultatet, men at «partihodene» fikk frihet til å styre seg selv.

I dagens tekst så er profeten Samuel, Guds formidler av hans vilje i Israel. Slik hadde folket hatt Gud til å lede og styre seg i lang tid, jødene var Guds menighet på jord. Men under Samuels profetstid så forlanget jødefolket en konge over seg til å styre dem, for det hadde nemlig de andre landene omkring dem. De hadde konger til å gå føre seg og de førte krigene. Samuel gikk til sin Gud med folkets krav og tenk, Gud ga de lov, men påpekte hvilken pris det innebar å tjene under en konge. Men folket godtok skatter og avgifter til kongens slott, bare de kunne bli lik andre folk med å ha en konge over seg, ikke en Gud.

Slik er det vel også med det norske folk og Gud. Trenger en å tjene Gud i himmelen og tro på hans sønn Jesus Kristus. Ja, det mente professor Hallesby, da han holdt en tale som ble kringkastet via NRK radio i 1953. I talen formante han til omvendelse for ikke å våkne i helvete og sa da bl.a. følgende:

«Dette tror jeg er Satans fineste list. Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg siden. Og det gir dem mot til å leve uomvendt! Hvordan kan du, som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden? Du som ikke vet, enten du våkner i din seng, eller i Helvete? Jo, ganske liketil: Du kan legge deg rolig til å sove fordi du mener du vil omvende deg siden. Kunne du spørre dem som er i Helvete i dag, om ikke de ville omvende seg, så ville de sikkert svare, de fleste: «Jo, det ville vi.» Hvorfor er de så i Helvete? «Vi ville aldri omvende oss nu, men siden.»

Ikke for å være utidig, men jeg tror professorens ord er like aktuelt i dag for vårt folk og land. Vi er miljøbevisste og lager store bevegelser som skal endre våre vaner med bilkjøring, busstransport og lastebiltrafikk etc. Alt dette for å ta vare på moder jord for forurensning av naturen vi har rundt oss, med de store utslippene av CO2 gassene.

  • En mann kjørte fra Oslo og skulle til Sørlandet. Ikke langt utfra Oslo stod en haiker i veibanen. Mannen tok ikke på haikere, men det var noe med mannen som gjorde at han stoppet og tok han på. Mannen tenkte på hva skulle han snakke med ham om? Det var jo lang tur. Jo, han begynte å snakke om all den forurensningen som var i verden i dag. Ja, sa mannen, det er vel ikke det verste mot den åndelige forurensningen som finnes i dag. Da ble bilisten urolig av seg og tenkte på hvilken mann var han. Kanskje han var en kristen, noe ikke han var.
  • Men turen gikk forrykende hurtig og snart var han hjemme, med før han forlot E39 så spurte bilisten haikeren hvor han skulle? Jo, han hadde tenkt seg videre mot Haugesund. Før bilisten slapp haikeren av , tok han opp sjekkheftet og skrev ut en liten sum. «Her har du noen reisepenger videre,» sa bilisten, og ga haikeren sjekken. Haikeren tok imot sjekken og holdt den opp imot lyset og ga sjekken tilbake med følgende ord: «Jeg tror du trenger den best selv!» I det haikeren så opp mot lyset falt hetten på genseren ned og da så han hvem det var – det var Jesus og ble plutselig borte for bilisten.

«Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.» Luk 24,30-31.