«Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. De steg om bord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind.  Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem: Det er meg, frykt ikke! De ville da ta ham opp i båten. Og straks kom båten til landet de seilte til.» Joh 6,16-21

 

Du vet det er bare en som er allmektig som kan gjøre under, dvs det er ingen som kan forklare et under med ord. Men det som går an er å si det som den blinde mannen sa til fariseerne: «Jeg var blind, men nå ser jeg!» Hvordan det gikk til, var han uten forklaring på, men mannen Jesus, hadde rørt ved ham.

Dagens tekst handler også om et under. Jesus disipler var i båt på vei til Kapernaum i mørke og de rodde i sterk vind. Plutselig fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem: «Det er meg, frykt ikke!» Da ville de ta ham opp i båten, men straks kom båten til plassen de skulle til. Nok et under uten menneskelig forklaring.

 

En annen gang var disiplene uten Jesus, med båten midt ute på sjøen, og båten stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot.  Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Den fjerde nattevakt er etter den romerske inndelingen av natten (aftenen, midnattstimen, hanegal og morgenvakten) og mest sannsynlig mellom 3 og 6 om morgenen Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og de trodde det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!» Da våknet Peter opp og sa til Jesus: «Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet!» Jesus ba han komme. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. «Herre, frels meg!» ropte Peter til Jesus. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: «Du lite troende! Hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. To under på samme natt. Men mannskapet som var i båten falt ned for ham og sa: «Sannelig, du er Guds Sønn!» (Matt 14,24-33)

 

Vi tar med et under med evangelisten Filip. Den Hellige Ånd ledet ham til en hoffmann, som hadde vært i Jerusalem for å tilbe, og som nå var på hjemvei til Egypt. Filip la ut skriftordet for hoffmannen, og senere ville hoffmannen døpes og spurte Filip om det gikk an? Ja, om han trodde av hele sitt hjerte, så kunne det skje. «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!» sa hoffmannen og da døpte Filip ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Filip ble funnet i Asjdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cæsarea. Enda et under, hvordan i all verden kunne Filip bare rykkes opp og bort uten synlige medhjelpere? Herrens Ånd var over ham. (Apg 8,37-40).

 

Må dere alle ha en undernes helg, hvor Herren Jesus får lov til å virke i og iblant oss!

 

«Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs - tolv kurver fulle. Men de som hadde spist, var omkring fem tusen menn, utenom kvinner og barn.» Matt 14,19-21.