«Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, ingen syner brøt igjennom. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt - øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg.» 1 Sam 3,1-4.

Teksten i dag sier at Herrens ord var dyrt i de dager, da gutten Samuel som var en tjener for Herren, under tilsyn av presten Eli. Jesus sier i Joh 10,27 : «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.»

Når der er vekkelsesluft over landet, slik som Aage Samuelsen beskriver den i en sang, så kjenner en snart at Herrens nærvær er tilstede. Slik var det ikke på profeten Samuels tid i Israel, Guds ord var dyrt og ingen syner fikk bryte igjennom.

Gutten Samuel som tjente Herren, hadde ikke lært å kjenne Guds røst, så da Herren ropte på Samuel, så tenkte han det var presten Eli som ropte på han. Men Eli nektet for å ha ropt på Samuel, så han måtte bare gå og legge seg igjen. Men røsten kom igjen og til slutt skjønte Eli at dette var Herren som ropte på Samuel.

Fra den dag begynte et nytt liv for Samuel, som senere ble en Herrens profet.

Hører vi Herrens røst i dag? Alle som er født på ny, har fått Den Hellige Ånd i sitt hjerte, og Jesus sa at  når talsmannen kommer, han som Jesus skulle sende oss fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal da vitne om ham. Derfor sier Hebreerbrevet 3,15 :

«Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen.»