«Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.» Joh 3,29

 

Johannes døperen var en som stod sammen med Jesus. Han hadde et oppdrag fra Gud, det var å rydde veien for Jesus og hans gjerning på jorden. Han talte til jødene, at de måtte omvende seg fra synden og la seg døpe. Mange trodde at Johannes var Messias som skulle komme for opprette riket for Israel igjen, men da var han klar i sin tale til jødene:

«Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.» Luk 3,16.

Johannes var budbæreren om at Jesus var brudgommen, for det er han som har bruden, var Johannes klare svar til folket. Senere kom Jesus til Johannes for å la seg døpe av ham, men da protesterte Johannes og sa til Jesus at han trengte å bli døpt av ham, og så kommer Jesus til han. «Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.» Matt 3,15

Senere vet vi at samme Johannes kom i fengsel, for Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, og han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips kone. For Johannes hadde sagt til Herodes, at det ikke var tillatt for han å ha henne til kone. Herodes ville helst ha drept ham, men da han fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet, lot han det være. Men i fengslet fikk Johannes høre om Jesus sine gjerninger, og da sendte han bud med disiplene sine for å spørre Jesus om han var den som skal komme, eller om de skulle vente på en annen?

Johannes hadde tidligere sagt til jødene om Jesus, at han var Guds lam som bærer bort verdens synd! Og nå satt han i fengsel og da kom tvilen, hadde han tatt feil av Jesus, som Messias? Slike tanker om Jesus er det lett for noen og enhver å tenke, når alt går imot deg som en kristen. Er det bare feil alt det som jeg har opplevet før med Jesus? Johannes lot ikke tvilen sitte i hans hodet, men bad disiplene sine om å oppsøke Jesus, for å spørre ham om han var Messias?

Jesus svar var ikke et direkte ja, men et svar som bare den som kjente Jesus ville forstå, nemlig:

«.. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Matt 11,4-6