«For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. Nei, Herren elsket dere og ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Derfor førte han dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, av faraos, egypterkongens vold.» 5 Mos 7,6-8.

Vi skal aldri sette vår lit til mennesker, for gjør en det vil en ofte bli skuffet. Men den som setter sin lit til Herren vår Gud, han kommer aldritil å bli skuffet. Jeremia 17,vers 7 sier: «Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham.»

Dagens tekst er hentet fra Guds ord fra 5 Mosebok og der proklamerer Moses hva Herren Gud har sagt og gjort for sitt folk, jødene. Herren har plukket dem ut til sitt eiendomsfolk på denne jord, ikke fordi de er bedre og større enn andre folk, nei, kun alene for eden Herren Gud har gitt til deres fedre.

Profeten Daniel var bortført til Babylon og der var han et vitne for sin Gud. En dag begynte han å lese hva som var skrevet om dem, og da fant han ut at Herren hadde sagt at de skulle være bortført i 70 år. Da fant den samme Daniel ut at nå de 70 årene ute og da kunne de forvente å komme hjem til Jerusalem igjen. Da vendte han seg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Han fastet, kledde seg i botsdrakt og strødde aske på hodet. Han bad til Herren sin Gud, bekjente deres synd.

Daniel skulle vite og forstå, sa engelen Gabriel til han, at fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kom en som er salvet, en fyrste, skulle det gå sju uker. Men i 62 uker skulle byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skulle være harde. Etter at disse 62 ukene var slutt så skulle den salvede, som vi vet i dag var Jesus, ryddes av veien og ikke mer være til.
Vi vet at Jesus ble korsfestet, døde og stod opp etter 3 dager, etter 40 dager dro Jesus hjem, opp til sin Far i himmelen. Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.kr. Mellom den 62.uke og den 70.uke er vi i dag, som vi kaller «nådetiden» da alle mennesker som bekjenner Jesus som Herre og frelser, vil få evig liv hos Jesus og hans Far i himmelen. Her er frelse å få «for jøde og greker». Men når hedningenes tid er slutt, kommer den siste uke (7 år) for Israel, som engelen sa til Daniel.

I disse 7 årene kommer en Antikrist til å styre verden, først med slu og list i 3,5 år, for så å vise sitt sanne ansikt de siste 3,5 årene.

Israel kommer til inngå en «fredsavtale» med denne Antikrist, men da Antikrist etter 3,5 år setter seg i jødenes tempel og forlanger tilbedelse som Gud, da skjønner jødene, at de er blitt lurt. De bryter avtalen med Antikrist og blir da forfulgt av ham, likeens alle som bekjenner seg til Jesus av hedningsfolket. Men vi som tatt imot Jesus som vår frelser hører til bruden og da venter vi når som helst, på en dag som Paulus sa:

«For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!» 1 Tess 4,16-18.