"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Fil 4,4-7.

«Ja, gleden i Herren er vår styrke,» finner vi i Nehemja 8,10. Er det noe vi trenger i dag, så er det gleden i Herren Jesus. Han er tilgjengelig hele døgnet vårt, for han går ikke etter vår klokke. For i himmelen hvor Jesus er nå, der er det ikke natt med mørke, nei, der er det bare lyst hele tiden. En gang skal det bli slik for alle dem som har valgt å følge Jesus her i dette jordelivet, for i den himmelske stad blir det slik:

«Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.» Åp 22,5

Men enda så er vi her på kloden Jorden, hvor menneskene øker i antall, og problemene øker i samme takt som vi forvalter vår jordklode. Vi har en tendens til alltid å sette oss mennesker i sentrum for utviklingen og ikke be vår skaper Jesus Kristus, som har skapt alle ting, om hjelp. For Jesus er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset. (Jfr Kol 1,15-20.)

Greier du å glede deg «midt i stormen»? I praksis kommer høststormene nå utover og vi er ikke alltid like glad i disse, men vi er bedre til mote når vind og regn legger seg til ro. Det er situasjoner i livet som er uberegnelige og da gjelder det å ha gleden i Herren som styrke. For hviler du i ham, slik at du kjenner at den indre glede kommer i ditt hjerte og sinn, da vil motgangen ikke få deg maktesløs.

«Dette er den pakt som jeg vil slutte med dem, sier Herren: Min Ånd er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal aldri, fra nå og til evig tid, vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren.» Jes 59, 21