«Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren Gud, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. De skal flakke omkring fra hav til hav, streife om fra nord til øst og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.» Amos 8,11-12

Leste nylig om en mann som ville leve et år etter bibelens bud og forskrifter, for å se hvordan det ville gå for ham. Han var ikke en kristen. Så da året med Bibelen var slutt, så konkluderer han med at det bibelske året hadde forandret ham. Vitnesbyrdet hans er:

«Selv om jeg ikke tror på den kristne Gud, tror jeg på at det finnes noe hellig. At livet er hellig. At sabbaten kan være en hellig dag, bønn kan være et hellig rituale. Det finnes noe altomspennende, noe som ligger utenfor det hverdagslige.»

Dagens tekst er «ukjent» for oss i Vesten, vi som er så rike på «gods og gull» er ikke hungrig etter å høre Herrens ord, vi neglisjerer det heller. Men ser man litt østover, og land i Sør- og Mellom Amerika, f.eks. Cuba, så er det en hunger etter Herrens ord. De ber oss i vest om bibler i millionklassen. De elsker å lese i bibelen og sliter dem ut. Likedan i land som China og Midt- Østen. Der friheten på kroppen er under press, der lengter de etter Herrens ord. Måtte vi kjenne vår besøkelsestid i Norge og be høstens Herre om å bruke sine vitner til å vinne ufrelste for Jesus.

Hva forventer oss nordmenn om bare noen få år innen vårt levesett? Jo, alt skal på nett, sier en aktør i bransjen. Begreper som smart-hjem og hjemmeautomasjon er sentrale i denne utviklingen. Dette vil innebære at alt av utstyr vil være på nett, slik lyspærer, røykvarslere, kjøleskap, dørlåser, søppelkasser, postkasser, kameraer, klokker, radioer osv. Enheter som videoovervåking, smarte målere, digital helsemonitorering m.v. Alt skal gå på «skinner» og menneskene blir mer og mer hungrige etter å tilfredsstille seg selv med sitt ego. Guds ord vil gi dem som tørster og er hungrige mening med livet og de vil lengte etter mer av Jesu kjærlighet, for snart vil «nådetiden» være ute og da vil menneskene lengte etter Herrens ord, men da finner de ikke «mat eller vann.»

Derfor skal vi glede oss i Herren, nå mens Han er midt i blant oss. God helg!

«Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke. Dan 12,4