«Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.  Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Jakob 5,14-15.

 

Er det noen blant dere som er syke? spør eldstebroderen i Jerusalem, Jakob. Jesus er Ordet, så da gjelder spørsmålet fra Jakob også menneskene i dag også! Bare i vårt land kan vi lese spalte ned og opp der mennesker som er syke ber om hjelp til å bli friske. «Kan dere be for meg jeg plages av …» Hvor mange av disse anmodningene ser vi ikke på de kristne sidene på internett etc. Vi leser allerede i Markus 6,13 hva disiplene til Jesus gjorde da de var utsendt av Jesus. De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Paulus fikk oppleve å bli brukt av Gud på en uvanlig måte, for det viste seg at Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, og bar plaggene til de syke. Og sykdommene de led av forlot dem, og likeens de onde åndene for ut av dem. (Agj 19,11-12)

Hørte et vitnesbyrd av en far som fortalte at det minste barnet på 2 år ble syk og de måtte faktisk reise inn til Oslo på sykehuset. Men kvelden før avreise snakket far og mor med hverandre om denne reisen og gutten på 6 år i familien reagerte med å rote i reisevesken til faren etter noe. Omsider tok han opp salvekrukken til faren og gikk bort til søsteren og tok olje på pannen hennes og bad. Han gikk så tilbake med salvekrukka og la seg etterpå i sengen sin. Neste dag dro de til Oslo og kom inn til sykehuset de skulle til, hvor de straks undersøkte den lille jenta. De trakk seg så tilbake alle som var i legeteamet og omsider kommer de tilbake og sier til foreldrene: «Hva gjør dette barnet her, hun er jo helt frisk, så reis hjem.» De fant intet gale med jenta og da faren ringte hjem og fikk snakke med gutten på 6 år, der faren sa til ham at vi kommer hjem, for søsteren din er frisk. Legene fant ingenting av sykdom. Da svarte gutten : «Ja, da virker det enda!» Herren stod ved sitt ord og helbredet søsteren hans.

Jesus møtte en gang sine egne på sitt hjemsted, men måtte dra derfra for de tok ikke imot hans ord . Han gikk til Kapernaum og på sabbaten gikk han inn i synagogen og der var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst: «Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!»

De onde åndene visste hvem Jesus var, for de kjente ham fra den tiden de var rene innfor Gud, men så lokket Satan dem med seg til å gjøre opprør imot Gud, og resultatet var at de ble kastet ut fra himmelen sammen med Satan. I dag finner vi ikke de «urene åndene» lenger iblant oss her i Vesten, for de dekker seg bak alle «sykdommene» vi har. Men hva sier en til mennesker som sier «de hørte stemmer i hodet» som sa hva de skulle gjøre av ugjerninger. De er ikke tilregnelig er legenes konklusjoner, så dopes de ned med tabletter. Men kommer en ut på misjonsfeltene i Afrika , Asia så vet de hvem som er besatt av urene ånder, for de gjør seg tilkjenne, når de møter Jesu disipler. I Jesu navn må de fare ut av mennesket, de har intet valg.

Vi ønsker vel alle å være friske og oppegående mennesker, men vi innser at alle ikke er friske og de trenger legedom. Teksten i dag viser en vei vi kan gå, en annen vei er å be Jesus om å gripe inn. Om han bruker leger ol er også med å gjøre menneskene friske, «men om de ikke finner «feilen» i din kropp, så skal jeg selv gripe inn og lege deg», sa Herren til meg, da jeg en gang lå på sykehuset, der jeg spurte ham hva som feilet meg.

Vi har lov til å legge alt fram for Gud i bønn med påkallelse! Ha en lindrende og smertefri helg sammen med Jesus.

 

«Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre, om så bare ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet.» Mark 6,56