«Da nå Paulus visste at den ene delen av dem var saddukeere og den andre delen fariseere, ropte han ut i Rådet: Brødre! Jeg er en fariseer, sønn av fariseere! Det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten! Da han sa dette, ble det strid mellom fariseerne og saddukeerne, og hopen delte seg. For saddukeerne sier at det ikke er noen oppstandelse, heller ikke noen engel eller ånd, men fariseerne lærer begge deler. Det ble nå rop og skrik, og noen skriftlærde av fariseerpartiet sto fram og tok striden opp. De sa: Vi finner ikke noe ondt hos dette mennesket! Tenk om det var en ånd som talte til ham, eller en engel?» Agj 23,6-9.

«Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?» Amos 3,3. Paulus ble tatt inn for Rådet i Jerusalem, slik som Hans Nilsen Hauge ble tatt inn for myndighetene. Likheten mellom de to personene er slående, for de ble forfulgt for sin lære. Paulus hadde sin bakgrunn i samme flokk som fariseerne, de hadde bestemt seg for å forfølge de som hadde sluttet seg til Jesusflokken. Paulus var en ivrig tilhenger for å gripe disse menneskene som forkynte at Jesus var Messias, men midt under et raid mot Damaskus møtte han Jesus selv. Jesus spurte han hvorfor han forfulgte ham? Hvem er du? var svaret Paulus ga. Jesus svarte at han var den som han forfulgte. Saulus var det navnet han hadde før Jesus møtte ham, senere ble det Paulus.

I dagens tekst kommer det fram at den jødiske menighet ikke var ett i forståelsen av skriftene. Det var partier i menigheten, alt etter som de trodde skriftene var å forstå, men de kom alle sammen på sabbaten i synagogen der de bodde. Normalt var der bare en synagoge på samme sted. Også etter pinsefestens dag i Jerusalem gikk det troende Jesusfolket av jødene i synagogen hver sabbat. Paulus reiste rundt i Lille-Asia og forkynte Jesus som Messias i synagogene, men så kom en situasjon hvor de jøder som ikke ville tro på Jesus som Messias, forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om «Veien»(Jesus) så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.

Senere synes dette å ha blitt en trend innen de kristne. For hver gang det oppstår en splittelse i en menighet, så deles flokken av kristne. Jesus sa at han var hyrden for de troende jøder, samt også for de troende hedningene. (Joh 10,14-16.) Minnes det en troende danske fikk se i et syn i 1928, hvor Jesus sa om alle menighetene:

"Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder, de er kommet ut fra den store fengselsbygningen (katolske og protestantiske) og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene. For de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær, som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min ånd, høylytt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk. - Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem  med Deres  vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær! "

Verdens ledere samler seg for å «klekke ut en plan» om hva som må til for å løse klimakrisen og andre kriser som vil komme, og i den anledning skal vi også legge merke til, skriver Karmel Israel nytt 28.9.19, at paven i en tale 12.09.2019, «inviterte verden til et krisemøte i Roma 14. mai 2020 – for der å salme seg og utdanne verdens folk for å få de riktige tanker og redde verden blant annet med hensyn klimaet. Det kan også være av interesse å observere at 14. mai er Israels nasjonaldag – man driver ikke med tilfeldigheter i Vatikanet – hos paven som er jesuitt i utdannelse og i sin sjel. Jødehatet stikker svært dypt også i Vatikanet, og Israel er en torn i øyet på hedenskapet verden over. Så fra dette møtet i Roma kan vi nok vente oss det meste. Det er jo underlig at flere statsledere ønsker Israel fjernet fra jordens overflate, denne nasjonen som har noe av den beste spisskompetansen på klimaforbedrende tiltak som reskoging og vannhusholdning – vi aner en dyp ondskap satt i system.»

Så kanskje vi også skal kunne vente litt av hvert fra Roma 14. mai 2020. Så kan vi bare kort oppsummere saken slik: Dette styrer allmaktens Gud!

«Vær derfor ved godt mot, menn! For jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det er sagt meg.» Agj 27,25.