«For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.»Kol 1,27-29.

Jesus Kristus er Herre over alle ting og han det synlige bilde av Gud, for ingen kan se Gud, for han er usynlig. Men Jesus Kristus står over det skapte, for Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, og makter og myndigheter. Det hele er skapt av Jesus Kristus til Guds ære. Tenk deg at han er til før alt annet, og kraften fra ham holder hele skaperverket oppe. Kristus er hodet for kroppen, som er hans menighet. Ja, han er faktisk alle tings begynnelse. Han er den første som sto opp fra de døde. Derfor er han den fremste av alle og Gud lot sin fylde inkludere alle hans egenskaper og hele hans kraft finnes hos Sønnen. Gud har sluttet fred med oss mennsker fordi at Jesus Kristus ofret sitt blod på Golgata kors for oss og tok dermed straffen vi skulle hatt, den tok han på seg. Slik har Gud sluttet fred med oss mennesker. Hele skaperverket er forsonet med Gud gjennom Jesus Kristus , både det som finnes på denne jord og det som finnes i himmelen.

Du husker hva jødene sa til Jesus, da Jesus sa at han var til før Abraham: « Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg.» Da sprakk det for jødene, for de påpekte at han ennå ikke var blitt femti år og så hadde han sett Abraham som døde for mange tusen år siden. Nei, der gikk grensen for hva de skulle få dem til å tro av ham og resolutt tar de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og gikk ut av templet. (Joh 8,56-58)

Jesus har gitt oss i dag samme opplysninger som han ga til sitt eget folk, jødene, noe som de ikke tok imot, men forkastet det budskapet han kom med. Teksten i dag forteller oss om Guds hemmeligheter han har til oss, nemlig at «Kristus i dere, håpet om herlighet.» Paulus var kallet av Jesus Kristus selv til å være en apostel for ham, og for dette oppdraget jobbet han døgnet rundt med å lære hvert menneske med all visdom, om at Jesus Kristus døde for oss alle, slik at vi kunne bli frelst og få et evig liv hjemme hos Jesus i himmelen, hvor også hans Far sitter på sin trone. Betingelsene for å få dette evige livet er at vi tror på Jesus som ofret seg selv for oss, og at vi ikke avviser redningen og ikke tror på Jesus ord.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16