William Tyndale og Bibelen er uløselig knyttet sammen, og alle som er glad i sin Bibel burde takke Gud for denne mannen. Spørsmålet er vel egentlig hvor vi ville vært i dag om det ikke hadde vært for Tyndale og hans bibeloversettelsesarbeid.

Den romersk-katolske kirken var ikke glad i denne mannen. Tvert imot. Hans bibeloversettelse ble fordømt. Men nå foregriper jeg begivenhetene.

William Tyndale ble født i Dursley i England antagelig i 1494. Det er ikke mye vi kjenner fra hans oppvekst. Sin utdannelse fikk han i Oxford og han hadde betydelige språklige evner. Han snakket flytende fransk, gresk, hebraisk, tysk, italiensk, latin, spansk - ved siden av sitt morsmål, engelsk. Tidlig viste han stor interesse for å få Bibelen oversatt til engelsk. Det greske Nytestamentet som Desiderius Erasmus gjorde tilgjengelig var en stor inspirasjonskilde. Tyndale ble også sterkt påvirket av Martin Luther. Men kirken var ikke like begeistret for hans lidenskap for å gjøre Bibelen tilgjengelig på engelsk.

Det finnes et berømt sitat fra Tyndale's munn. I forbindelse med en diskusjon med et katolsk prest utbrøt han:

"Hvis Gud lar meg leve noen år til, skal jeg sørge for at en gutt som går bak plogen, vet mer om Skriften enn du gjør."

Tyndale var frustrert over den manglende interessen blant kirkens menn for Bibelen. Han søkte støtte til sitt oversettelsesarbeid, men søknaden ble avslått. Han valgte derfor å forlate England, først til Hamburg, og så våren 1524 ankommer han Wittenberg. Det er her han skal ha arbeidet med sin bibeloversettelse. Han oversatte direkte fra hebraisk og gresk. Med tiden skulle hans bibeloversettelse bli et godt utgangspunkt for oversetterne av det som skulle bli den legendariske King James Bible. Shakespeare skulle også bli inspirert av Tyndale's språklige verk.

For Tyndale arbeidet utrettelig for at folk flest skulle få del i Guds ord. Han holdt det for å være Guds evige, ufeilbarlige, autoritative ord, så når nyheten om kong Henrik VIII's forestående skilsmisse ble kjent, talte han kongen midt imot og viste til hva Guds ord sier om ekteskapet. Kongen ble vred, og sørget for at Tyndale ble pågrepet. Det skjedde i 1535. Året etter ble dommen fullbyrdet. Tyndale ble beskyldt for heresi - vranglære - og ble først kvalt inntil en påle, deretter brent.izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort