Dette bildet illustrerer hvilken mektig Gud vi har og hvilken uutgrunnelige Bibel han har gitt oss. Det hebraiske språket for Guds Ord danner grunnlaget for dette bildet. Det mest kjente hebraiske alfabetet som er i bruk i dag, og som var på Jesu tid, hadde en forgjenger. Det kaltes paleo-hebraisk og var piktografisk. Hebraisk alfabet har 22 bokstaver.

Første bokstav til høyre er alfabetets første bokstav 'Alef', og det er formet som et oksehode med to horn. Siste bokstaven 'Tav' til venstre, er formet som et kryss eller et kors. Alle bokstavene har opptil flere betydninger og utgjør dermed også ord og begreper. 'Alef' betyr "leder, styrke, okse, Gud" og Tav betyr "pakt, merke, tegn". Leseretningen er motsatt av vår og går fra høyre mot venstre.

I den hebraiske grunnteksten av GT eksisterer det noen pussige små bokstaver som ikke lar seg oversette til andre språk, og de blir heller ikke oversatt. Med visse mellomrom dukker det opp to bokstaver som ikke hører direkte sammen med setningen de er plassert i. Det er bokstavene 'Alef Tav'. Begynnelsen og enden. 'Alfa og Omega' på gresk.

Allerede i 1Mos. 1 i skapelsesberetningen dukker dette lille 'ordet' opp, uten at det hører med til setningens meningsinnhold i direkte forstand. Men de står der. Det blir ikke oversatt, så dette er bare synlig for den som leser hebraisk grunntekst direkte. Men dette ordet er på ingen måte noen tilfeldig eller vilkårlig sak. Jesus sier om seg selv at han er Begynnelsen og Enden, på hebraisk Alef-Tav.

Jesus var skaperen av vårt univers, ikke noe har blitt til uten ved ham. Et av hans 'navn' - Alef Tav - står markert, skjult og ikke oversatt, i den første setningen av Bibelen. Han 'var der fra begynnelsen', både i kraft av å skape og i kraft av å plante sitt spesielle navn inn i teksten i Ordet. Han ER Ordet... Alef Tav blir gjentatt flere steder. Jesus er tilstede gjennom hele den hebraiske Bibel, både i Ånden og i bokstaven. Bokstavelig talt...

Som vi ser av de to bokstavene, utformer de et helt spesielt motiv når man legger Alef over Tav: vi ser den korsfestede med armene strekt ut, naglet til et kors. Denne piktografiske detaljen er innvevd i Jesu frelsesverk formidlet gjennom Ordet. Jesus er den sterke Gud som inngikk en pakt med mennesket og beseglet den med det tegnet som vi alle kjenner ham ved - korset.

Han er begynnelsen og enden, ikke bare av alfabetet, men av hele universets tilblivelse og gjenopprettelse fra sin falne tilstand. Og uten ham finnes det ingen annen Gud. Han sier i Torahen: "Hør, Israel, JHVH vår Elohim, JHVH er én (echad)." Det hebraiske ordet 'echad' betyr flere ting; én, hel, helhet, - det betyr også DEN ENESTE. Altså det eksisterer ingen andre guder enn JHVH og Jesus er JHVH.

Fordyp deg i dette bildet og se hva som ligger av helt enkle, dog uutgrunnelige sannheter, bare i disse bokstavene, deres utforming og den forbløffende symbolikken som fremtrer. Jesus er den Salvede Messias: Begynnelsen og Enden til evig tid. Den Første og den Siste. Den ENESTE 'Alef Tav'.