1. Skapte Gud ondskap?

 

Det er lett å tro at siden Gud er Skaperen av alt, så må Han derfor også være Skaperen av ondskap. Men ondskap er ikke en “gjenstand” som for eksempel en stein eller strøm. Du kan ikke bestille et glass ondskap. Ondskap er ikke noe som eksisterer i seg selv – det er noe vi selv har skapt. For eksempel; hull eksisterer, men de eksisterer kun i noe annet. Vi kaller det fraværet.

Derfor kan vi si at alt Gud skapte var gode ting. Noe av det Han skapte var friheten å velge å gjøre gode ting. Det er derfor opp til hvert enkelt menneske å velge å gjøre gode ting og holde seg borte fra ondskap – det er ikke noe Gud kan styre over.

Kanskje vi kan dra det litt lenger? Om noen spør: “Eksisterer kulden?” så ville vi mest sannsynlig svart “Ja.” Skjønt, dette er feil. Kulde eksisterer ikke! Kulde er varmens fravær. Det er det samme som at mørket ikke eksisterer; det er lysets fravær. Ondskap er godhetens fravær, eller rettere sagt: ondskap er Guds fravær. Gud skapte ikke ondskap, men valgte å tillate godhetens fravær. 

Gud skapte ikke ondskap, men Han tillater ondskap. Om Gud ikke hadde tillatt dette så hadde både menneskeheten og englene måttet følge Gud fordi de måtte og ikke fordi de ville. Han ville ikke ha “roboter” som bare gjorde det Han sa fordi de er programmert til å følge Gud. Gud tillater ondskap fordi Han vil at folk skal kunne velge med sitt eget hjerte om de vil følge Ham eller ei.

Som menneske kan vi aldri forstå Gud og Hans vilje fullt ut (Romerne 11:33-34). Innimellom tror vi at vi kanskje forstår hvorfor Gud gjør som Han gjør, for så å finne ut at Han egentlig mente noe helt annet en det vi først trodde. Gud ser på ting fra et hellig og evig perspektiv – mens vi ser på ting fra et syndig og tilfeldig perspektiv. Hvorfor valgte Gud å skape mennesket da Han visste at Adam og Eva ville synde og derfor bringe ondskap, død og lidelse til menneskeheten? Hvorfor skapte Han ikke bare menneskene og lot de bli i himmelen slik at vi slapp ondskapen? Disse spørsmålene har ikke noen tilstrekkelige svar. Hva vi vet er at samme hva Gud gjør så er det perfekt og hellig. Gud tillater muligheten for ondskap for å gi oss muligheten til å velge om vi virkelig vil følge Ham – av egen fri vilje.

 2. Hvorfor skapte Gud Lucifer? 

 

Science fiction forteller ofte om roboter som går amok og angriper de menneskene som laget dem. Asimov syntes ikke at det gav mening.

«En robot skal ikke skade et menneske, eller gjennom uvirksomhet, tillate et menneske å komme til skade.» Det er den første av Isaac Asimovs berømte Tre Robotlover.

Han tenkte at vi mennesker utruster våre verktøy med sikkerhetsmekanismer - vi setter skaft på en kniv for å beskytte fingrene våre, vi utruster våpen med sikkerhetsanordninger for å hindre dem fra å gå av ved uhell, og vi bruker sikringer eller strømbrytere for å hindre elektriske ledninger fra overbelastning. Ut fra dette virket det fornuftig å trekke den konklusjon at ethvert samfunn teknologisk avansert nok til å bygge noe så sofistikert som en robot, ville utruste dem med passende sikkerhetsmekanismer; grunnleggende instruksjoner implantert i robotens hjerne slik at den ikke kunne være ulydig.

Asimovs antakelser om robotsikkerhet har likheter med en del vanskelige spørsmål som stilles av dem som tror på Gud: Hvis Gud er god og er allmektig, skapte han djevelen? Og hvis han ikke gjorde det, hvem gjorde det da? Hvordan oppstod synd og ondskap?

De fleste kristne vil si: «Nei, Gud skape ikke djevelen. Gud skapte Lucifer, men Lucifer endret seg og ble djevelen.» Dette svaret fjerner ikke problemet; det bringer oss bare tilbake til Asimov Robotlover. Hvis selv begrensede menneskelige vesener bygger inn sikkerhetssystemer i sine oppfinnelser, hvorfor skapte ikke den allvitende Gud Lucifer med innebygde «sikkerhetsfunksjoner»? Og da han først var i steget kunne han vel ha skapt oss slik at vi ikke kunne bli fristet?

Problemet er at selv om roboter teoretisk sett kan være trygge, kan de ikke være frie. Selve ordet robot kommer fra det tsjekkiske ordet robota, som betyr «tvunget arbeid eller obligatoriske tjenester», og ble ofte brukt om livegne bønder som var bundet til landet. Folk i tvangsarbeid: livegne, slaver, eller fanger, reagerer naturligvis på trelldommen ved å gjøre så lite som mulig, og ved å sabotere sine herrer på utallige måter. Psykologer kaller slik minimal, motvillig samarbeid «passiv aggresjon».

Når vi møter tvungen underkastelse, misliker vi det intenst. For slaveri skaper ikke kjærlige relasjoner. Det fører til hat. Gud ønsker ikke et robotaktig forhold til oss, noe mer enn vi ønsker slike relasjoner med våre kjære. Han ønsker heller ikke noen programmert, følelsesløs lydighet eller motvillig, passiv-aggressiv motstand.

Så i stedet for å skape Lucifer som en robot, uten egen vilje, gav Gud ham frihet og utrustet ham med fantastiske talenter: «[Lucifer] var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet... Du var en salvet kjerub, et vern» (Esekiel 28:12-14). Og Gud skapte Lucifer moralsk perfekt også: «Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt til...» Så på et tidspunkt brukte Lucifer sin gudgitte frihet til å reise seg mot sin Skaper, og resultatet var at «det ble funnet urett hos deg» (Esekiel 28:15). En robot kunne ikke gjøre det.

 

 


3. Men hvorfor ble da Lucifer til Satan - djevelen?

 
 
Men hvis Gud ikke skapte djevelen, gjorde Lucifer det på en eller annen måte? Nei, Alt Lucifer hadde og alt han var kom fra Gud. Satan, eller djevelen, er ikke et nytt type vesen, men en skapning herjet og deformert av synden. Betyr dette at djevelen skapte synd? Nei. Så hvor kom synd og ondskap da fra? Fra samme sted som mørke, kulde og død.
 
 

For noen år siden besøkte jeg fotolaboratoriet i en avis. Over døren til mørkerommet, viste et rødt lys at lysene inne i mørkerommet ble slått av. Like nedenfor dette røde lyset, forklarte et tegn: «Dette er et mørkerom. Vennligst ikke åpne denne døren når den røde lampen lyser. Hvis du gjør det, vil alt mørket lekke ut.» Vi ler fordi vi innser at problemet er ikke å holde mørket inne, men å holde lys ute. Mørket er nesten ingenting i det hele tatt. Et enkelt lite stearinlys kan belyse et helt mørkt rom. Tenn en fyrstikk om natten, og den kan sees på lang avstand.

 

Hverken mørke, kulde, eller synd eksisterer faktisk unntatt som negasjoner, som skygger. Vi kan kjøpe en lyspære til å lyse opp et mørkt sted, men vi kan ikke kjøpe en «mørk pære» for å dimme et lyst sted. Vi kan bare blokkere ut lys. Vi kan tenne bål og varme en kald plass, men selv når vi kjøler noe ned, flytter vi på varme i stedet for kulde.

 

På tilsvarende måte har det onde ingen selvstendig eksistens. På samme måte som skygger avslører fravær av lys, indikerer synd fravær av - hva? Noen vil si «lydighet», men det stemmer ikke helt. Roboter adlyder, men de kan ikke være rettferdig. Vi kan kalle det «tro» og fravær av det «tvil», som ville være nærmere. Men tro behøver ikke bety noe annet enn å erkjenne visse sannheter. Og det er ikke det heller, for vi vet at selv de onde ånder tror og skjelver (Jakob 2:19).

 

Tro kan også bety «full tillit eller tiltro», og det er konseptet vi har søkt etter. Som salmisten sa: «Salig er den som stoler på Herren» (Salme 40:5). Tillit danner kjernen i et sunt, levende, og kjærlig forhold til Gud. Mistro og tvil, i form av vantro og mistanke, er bare skyggene som gjenstår når tilliten blir borte. Lucifer ble djevelen da han sluttet å stole på den måten Gud hadde skapt ham, da han tvilte på Guds kjærlighet, og da han ble mistenksom på Guds regjering.

 

Når vi ser mistillit, tvil og mistenksomhet, kjenner vi igjen tomheten vi kaller «ondskap». Det tomheten har alltid eksistert. Lucifer oppfant ikke tomhet, han var bare den første til å omfavne den. Han oppfant ikke død, han bare forlot ham som er Livet. Han oppfant ikke mørket, han avviste lyset. Han oppfant ikke kulden, han distanserte seg fra varmen. Gud skapte Lucifer, «Lysbæreren», men Lucifer forlot Lyset for å bli mørkets fyrste. «Morgenrødens sønn» ble nattens hersker. I stedet for den lyseste engel, ble han den mørkeste demon.

 

Lucifer kunne gjøre et slikt valg, og det kan vi også, for Gud har skapt oss frie. Gud skapte oss slik fordi han elsker oss, og han ønsker vår kjærlighet i retur. Kjærlighet kan ikke programmeres, den må gis fritt eller ikke i det hele tatt. Når friheten tillates å elske innebærer den en risiko for at vi vil gjøre opprør i stedet. Gud var villig til å betale den prisen for å motta vår kjærlighet, selv om han visste at noen ville forakte ham i stedet. Selv om han visste hvordan dette ville kreve at hans enbårne sønns lidelse og død, ga han oss likevel denne dyrebare gaven - frie hjerter, hjerter som kunne elske.

 

Lucifer brukte sin frihet til å gjøre opprør, men han trengte ikke det. Bare forestill deg hvor strålende han kunne være nå, hadde han fortsatte å stole på Gud. I stedet avviste han Guds ønsker for ham, og han ble det triste vraket vi kaller djevelen, som deler sin elendighet med universet.