Hjem

"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti."

- Salme 119,105
bible 3

Forkynnelse

Bibelfellesskapet ønsker å ha fokus på Bibelen og forkynnelsen av det rene evangelium. Vi tror at Bibelen er Guds Ord fra perm til perm. På nettsiden finner du masse undervisning, prekener, andakter, artikler og mye mer... 

sound wave

Audio-taler

Du kan høre på taler over forskjellige temaer og emner. Vi har også serier med undervisning over hebreerbrevet og tabernaklet. Det er også et knippe utvalg av engelsk forkynnelse.

old-books

Ressurser

Under ressurser finner du nettbibel, Ordets rikdom (forklaring av enkelte sentrale ord og begreper i Bibelene), oversikter over mange forskjellige ting i Bibelen, presentasjoner fra Johannes´ Åpenbaring, spørsmål og svar, og bibel-mix m.m.....  

prayerful person

Forbønn

Vi tror at Guds folk skal være et bønnens folk, og det er veldig viktig at vi står sammen og ber for og med hverandre. Du kan sende inn bønnebegjær og takksigelser, eller være med som en aktiv forbeder....

Dette er stedet for deg som liker bibelundervisning og ønsker mer bibelkunnskap. Her kommer vi til å fokusere på undervisning fra Guds Ord, samt å ta opp viktige bibelske temaer og spørsmål. Vi ønsker at denne web-siden skal være et forum for bibelstudier, forkynnelse og undervisning. Vi legger også ut taler i audio- og videoformat. I tillegg til dette har vi et ressurssenter, med nettbibel og oversikter.

 

På denne siden ligger det mange prekener, bibelstudier, undervisning og artikler om ulike emner. Dersom du finner ting som du ønsker å bruke i din menighet, bibelgruppe, bibelskole eller når du selv forkynner, kan du fritt gjøre dette. "For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det", sa Jesus. Men vi setter pris på tilbakemeldinger dersom noe har blitt til spesiell velsignelse for deg og andre.

 

Vi håper at du liker deg her inne. Du må også gjerne komme med spørsmål og idèer til saker som bør tas opp her. Slik er vi med på å gjøre vår web-side mer aktuell. Det er også fint om du anbefaler denne siden til dine venner. La oss få istand et herlig bibelfellesskap!


Gud velsigne deg!

Bibelen

1. Den er:
a) En inspirert bok
b) Guds ord
c) Et budskap til alle mennesker
d) Uten personanseelse
e) En åpenbaring av Guds vilje
 
2. Les den:
a) Ofte
b) Sakte
c) I sammenheng
d) Med ettertanke
e) Under bønn
f) Uten forutfattede meninger
 
3. Da kommer du til å:
a) Tro den
b) Praktisere den
c) Oppleve at løftene holder
d) Vinne sjeler gjennom den
- J. W. Chapman.

Gi en gave

Vi i Bibelfellesskapet ønsker å forbedre oss.
 
Nå begynner det å bli noen hundre artikler av forskjellige slag, taler, videoer osv. For å holde dette ryddig og lett å finne frem, så ønsker vi å forbedre funksjonalitet og utseende kontinuerlig slik at det er en enkel side å bruke for alle og enhver.
 
Midler som kommer inn vil bli brukt til årlige utgifter for serverplass og bedre løsninger for en bedre brukeropplevelse av siden. Eventuelt overskudd går til gode formål. Tidligere har vi blant annet gitt til kristne flomofre i Pakistan. Vi som driver nettsiden, gjør dette på frivillig basis, og kommer til å fortsette med det.
 
For å gi kan du enkelt betale inn på følgende kontonummer i nettbanken din:
Kontonr.: 1203.72.26813

S5 Box