Synd fører til lidelse (1,8). Av lidelsen følger det sorg som virker til omvendelse (1,20). Når man omvender seg ber man om tilgivelse (bønn) som gir håp (3,19-24). Full visshet om det en håper på er tro (Heb 11,1). Tro fører til gjenopprettelse (5,21)