1.

De blir skjult på Herrens vredes dag

2,3

2.

I husene i Askalon skal de hvile om kvelden

2,7

3.

De skal plyndre fiendene

2,9

4.

Folkene skal få nye, rene lepper, så de påkaller Herrens navn

3,9

5.

Da skal du ikke mer skamme deg

3,11-13