1.

Åndelige mennesker

2,15-16; 3,1

2.

Åndelig innsikt

2,12-13

3.

Åndelig mat

10,3

4.

Åndelig drikk

10,4

5.

Åndelig klippe

10,4

6.

Åndelige gaver

12,1; 14,1.12

7.

Åndelig legeme

15,44-46