1.

Lik i gjerning

5,19

2.

Lik i kunnskap

5,20

3.

Lik i makt til å oppreise døde

5,21

4.

Lik i domsmyndighet

5,22

5.

Lik i ære

5,23

6.

Lik i makt til å gi evig liv

5,24

7.

Lik i guddommelig selv-eksistens

5,26