1.

Faderens hus

14,2-3

2.

Veien til Faderen

14,3-6

3.

Faderen åpenbart i Sønnen

14,7-9

4.

Faderens ord

14,10.24

5.

Faderens gjerning

14,10-14

6.

Faderens Ånd

14,15-18.26

7.

Faderens kjærlighet

14,21