Hartvig Storslett er født i 1941. Han vokste opp i Tromsø og tok i ung alder et realt standpunkt for Jesus. Sammen med sin kone, Kari, har han i over 30 år tjent som forstander/pastor i en rekke menigheter i Nordland, Troms, Vestfold og Telemark. I perioden 2003 - 2011 sto han som forstander i Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad. Han er nå pensjonist, men fortsatt en ettertraktet forkynner. 
 
Hartvig kjennetegnes som en omsorgsperson med et stort hyrdehjerte. Han har en varm, trygg og samlende personlighet. Han er en grundig og strukturert person, og også et bønnemenneske. Hartvig har lagt ned en stor iver i besøkstjeneste både på sykehjem og hjemmebesøk hos eldre, syke og ensomme mennesker.
 
Han er også en person med grundig innsikt i Guds Ord, som han med bruker sammen med en god porsjon erfaring fra en lang tjeneste for Herren.

Player needs JavaScript turned on.