"Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden," Hebr 6,11

Så var fellesferien over og folket kommer tilbake til de normale dagene. Dagens drypp oppfordrer oss til å ha den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Hvordan er det med dette håpet som vi har i Jesus Kristus? Leser du aviser eller ser på media, så møter du dagens virkelighet her på jorden.
For de som står midt oppe i krigens redsler og øyner ingen utvei for problemene, de som da er troende kristne, har bare et håp og sette sin lit til, nemlig Jesus.
Jesus lovet å være med oss inntil verdens ende (Matt 28,20).

"Framtiden i våre hender" kalles en miljøorganisasjon , som mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. De arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette slik at du kan gjøre grønne og etiske valg i hverdagen.

Men de blander ikke inn håpet som Jesus Kristus gir til alle som vil høre ham til, nemlig et evig liv sammen med Ham.

Den jødiske rabbineren Kaduri hadde personlig møtt Messias og rabbineren sa at Jesus kom meget snart. Han sa at Messias kom til åpenbare seg for Israel etter Ariel Sharons død.
Kaduri døde i jan 2006 og ble 108 år og over 200.000 deltok i begravelsen. Like før han døde skrev han Messias navn på en lapp, som han sa skulle være forseglet inntil 1 år og lappen ble åpnet ett år senere i 2007.
Da de åpnet lappen stod der å lese hva som gjelder vedr. bokstavforkortninger av Messias navn, at han kommer til å hjelpe,(lyfte) folket og beviser at hans ord og lov er gjeldene.

Vi vet at Sharon døde 11.1.2014 og rabbiner Kaduri sa at like etter Sharons død, så ville Messias åpenbare seg for Israel.

Jo, i sannhet gjelder det for oss å ha blikket festet på Jesus, vårt håp og vår framtid.