"Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." Rom 4, 1-9.

Paulus poengterer viktigheten av å forstå at vi kristne er rettferdiggjort av tro, ikke av gjerninger. Denne troen gir oss fred med Gud ved
vår frelser Herre Jesus Kristus. Ved Jesus har vi også ved samme tro fått adgang til nåden som er gitt oss kristne. Vi roser oss av håpet om Guds herlighet, men vi roser oss også av trengslene. Går det an? Ja, når en vet at trengsler virker til tålmodighet, og tålmodigheten gir oss et prøvet sinn, som igjen gir oss håp.
Dette håpet gjør oss ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i hjertene våre ved Den Hellige Ånd som vi har fått. Vi er dessuten rettferdiggjort ved Jesu blod og han vil frelse oss fra den kommende vreden.

Jesus kommer snart og da blir det bruden, menigheten, han skal hente hjem til sitt bryllup i himmelen. Senere kommer han synlig i skyen og da skal han sette sine føtter på Oljeberget, samme sted som han forlot denne verden for over 2000 år siden.

"Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot
himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!" Agj 1, 9-11.