"Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg. Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg. 14Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper deg, sier Herren. Din
gjenløser er Israels Hellige. " Jes 41, 10-13.

Har du tenkt over hvilke garantier vi har vi som tror på Herren vår Gud? Dagens drypp gir deg et lite innblikk i noen av dem.
Etter å ha vandret med Jesus i snart 50 år, så opplever jeg at gleden i Herren er min styrke. Når jeg hører eller ser mennesker rundt meg som ikke har Jesus som sin frelser og venn, da takker jeg enda mer for at jeg ble kjent med Jesus Guds Sønn. Framtiden min ligger å få
komme til hans bolig i himmelen.Mange leter etter meningen med livet, men de vil ikke høre på tilbudet som Jesus har gitt alle

menneskene. Nei, de må gjøre noe selv for å få noe igjen.Det er mot all logikk å få et evig liv sammen med alle som vil tilhøre Jesus kun nåde, uten å gjøre noen gjerninger for Gud.

Våre synder tok Jesus på seg, idet han ble naglet til kors på Golgatahøyden. "Det er fullbrakt!" sa Jesus, og siden har det vært en åpen dør til himmel gjennom Jesus Kristus! Gå inn igjennom den døren om du som leser dette ikke har gjort det.

Du kan ikke vite hva du finner innenfor døren, før du du tar steget inn.