"For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt."

Hva ligger i ordet håp? Jo, slike ord som forhåpninger, forventninger, voner,fortrøstninger,muligheter,sjanser,utsikter,vyer,muligheter,sjanser. I hverdagen kan vi høre folk som er intressert i fotball, sier for eksempel: " Jeg håper Brann vinner i dagens kamp mot Viking!" Andre kan si: "Jeg håper jeg vil vinne i ukens lotto!" "Håper min kjærlighet til min venn vil bli min ektefelle." Dagens drypp sier at et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. I verdslig sammenheng er håpet gått over til fakta, når fotballkampen er ferdig, når lottotrekningen er gjort eller at han/hun ble gift med den som var håpet. "Men dersom vi håper på det vi ikke ser," sier Paulus, "da lengter vi etter det med tålmodighet." Som kristne lengter vi etter å nå håpet vi tror på, nemlig å holde ut til endes, slik at vi oppnår den endelig frelse i Jesus Kristus.

 

"Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst." Matt 24,13.