"Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke - min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen." Rom 9,1-5.

Paulus var jøde selv, han var før han møtte Jesus en nedkjær mann etter Mose-loven. Men så kom Jesus ham i møte på veien til Damaskus, han skulle få has på alle tilhengerne til Jesus. Målet til Paulus ble ikke nådd, men i stedet måtte han leies blind inn til byen til en Guds mann. Her fikk han synet tilbake, men han fikk samtidig et nytt åndelig syn på Jesus, at han faktisk var Messias Guds sønn. Med disse fakta i sitt sinn fikk han nød for sitt eget folk, han var fariserer og et nidkjær medlem i menigheten, nå ville han også at hans søsken skulle få oppleve å møte Jesus. Han ville ha dem med til himmelen.
Er det ikke slik med oss troende også i dag , at vi vil ha alle våre kjære med på himmelveien. Paulus skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. "De er jo israelitter," sier han. Resultatet med å være en israelitt er at de tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.
Derfor ville Paulus så gjerne ha dem med på Veien, som er Jesus. Hvordan er det med oss, satser vi alt med å få våre egne til Jesus? Har Sannheten satt oss fri, slik at vi kan lede andre av våre til samme målet.

"Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,31-36.

Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me