"Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren - han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud."  Rom 14, 1-7.

Hvorledes opplever du en som er kristen, men som ikke har tro for dine meninger, selv om begge er troende kristne mennesker. Jeg kan ikke med min beste vilje fatte hvordan en troende kan lese eller se på krimfilmer av verste sort, og allikevel opptre som en kristen .
Dagens drypp sier noe om de som er svake i troen, de skal vi ta oss av uyten å gjøre oss til dommere over hans tanker. Noen spiser alt, mens andre har bare tro til å spise
grønnsaker. Noen setter jula høyere enn påska, også de som gjør det, skal den sterkere ta seg av uten å dømme hans trostanker. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!

Jakob 4,1 spør :

"Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?"

Vårt fokus må være å ha blikket festet på Jesus og ikke på verden rundt oss. Våre brødre og søstre i store deler av verden lider idag martyrdøden for navnet Jesus, mens
vi i Vesten er mer opptatt med den rette "væremåte" som en kristen. Vi trenger mer hellighet, som igjen fører til renhet innenfor Gudslivet vårt. 

"Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er
over dem som gjør ondt."  1 Peter 3,8-12.