"Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med.Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!" 1 Kor 5,11-13.

Paulus var ikke "nådig" med de som levde i synd. Han sa kalt ifra hva som var Gud til behag og det som ikke Gud likte. I Dagens drypp sier Paulus de kristne ikke skulle ha samkvem med noen som kalte seg en bror i Herren, som var horkar, pengegrisk,avgudsdyrker, baktaler,dranker eller røver. "Et slikt menneske skal dere ikke engang spise
sammen med,"
sier han.

De som er utenfor, de som lever i verden uten å bekjenne Jesus som Herre, de har Paulus og vi kristne ikke noe med å dømme, de skal Gud dømme. Det er de som er innenfor, vi kristne skal dømme. Driver noen av oss kristne med hor, ja, da er vi kommet i "isolasjonsgjengen", utelukket fra fellesskapet i menigheten. Likedan med å være
pengegrisk, også det kvalifiserer plass i "isolasjonsgjengen". Pengegrisk er en som er glad penger, gjerne utvikles personen dit, at det er pengene som
styrer personen, ikke omvendt. 

Avgudsdyrker hva er det i dagens Norge? Vi går ikke i templer og ofrer ei heller til skjønnheten. Derimot er det mange som kjøper treningskort, går på diverse dietter og bruker både tid og penger på å oppfylle "samfunnets idealer" for skjønnhet? Hvor mange har vel ikke falt som offer på spiseforstyrrelsenes alter for å oppfylle et forkvaklet
kroppsideal?

For å holde oss på samme høyde som vennene rundt oss, så må inntekten sikres og da må en "ofre barn og familie" for å få tid til å jobbe litt ekstra. Karrierestigen er lett for å bli en avgud, kall den gjerne "Suksessguden". I Apg 17,21 skriver Lukas om folket i Aten hva som opptok dem :

"Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt."

Det er vel ikke så fjernt fra de som sitter med Facebook foran seg og trykker oppdater hvert minutt. Eller de av oss som selv må sjekke yr.no time for time , eller  
som først må se nyhetene på TV2 klokken 18:30, for så å slå over på NRK og Dagsrevyen klokken 19:00. Eller du er en fotballfan som skifter fra kanal til kanal for å følge med på din hobby. Jaget etter å være oppdatert og til enhver tid online ,kan også være en slik kulturell avgud.
Hvis man leser litteratur fra de filosofiske retningene, ser man at de inneholder mange gode og fornuftige tanker. Men hvis dette gode blir det viktigste i livet, ja da har det blitt en avgud.

Men Paulus tar med baktalelse også, og hvem faller ikke i den synden? Drankere eller ransmenn er også synder som setter oss utenfor "fellesskapet".


"Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!" 1 Kor 10,12