"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på." Ef 4,29

Råtten snakk må ikke brukes av oss som kristne mennesker, Paulus poengterer dette i dagens drypp. En skal legge vinn på å tale ord som gir oppbyggelse for dem som hører, som igjen vil gi velsignelse som de som hører. Hvor lett er det ikke å kjenne seg i godt lag med venner med en god vits, som ligger på kanten av det tillatte,
som igjen fører til at en annen kommer med en ny vits som tangerer kanten av det sømmelige.

Mange prøver å være morsomme med verdslige vitser,i stedet for å snakke om livet i Jesus Kristus. Du vet ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Vi lærte at bønn og arbeid var to uadskillige venner. Et ble sammenlignet med å ro en båt, hvor en kalte den ene åren for bønn og den andre for arbeid. Skulle båten komme seg framover så måtte en bruke begge årene samtidig, om en bare brukte en så ville båten gå i sirkel. Hvor ofte ber vi til Jesus om dagen i forhold til de andre gjøremålene vi gjør. Mange sliter med seg selv i dag, sykdommer av ymse slag, og når de så treffer på sine venner, vil ordene som sies ofte være om sykdommene.

J- esus sa at vi skulle søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre... Jfr. Matt 6,33

En jøde skrev i sitt månedsbrev følgende nylig:

"Det har vært et oppsving av antisemittisme i Europa. Et av de mest forferdelige eksemplet er en sang som ble sunget av "kristne" sangere sist jul. Gruppen som heter "Dor
Transilvan" vandret i gaten i Romania og sang følgende ord...

- "Et vakkert barn ble født- Hans navn var Jesus Kristus. Hele verden tilber Ham, unntatt de skitne jødene, forbannede skitne jøder. Hellige Gud ville ikke etterlate den skitne jøden i live, verken i himmelen eller på jorden. Bare i skorsteinen som røyk, dette er hva den slitne jøden er god for, å lage skitten jøderøyk gjennom skorsteien på gaten."

Vi som kristne og jødene må i dag innse at - "forenet vi står, splittet vi faller."