"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart !" Åp 22,11

Jesus gir følgende ordre til verden da og nå til oss som lever i dag :

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett,

og la den urene fortsatt bli uren!

Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet,

og la den hellige fortsatt bli helliggjort!"

Han avslutter med et gledesord til alle oss som venter på vår Frelser og Herre:

"Se, jeg kommer snart !"

"Føler du deg overveldet, misfornøyd eller kjørt fast i et spor? Skulle du ønske hverdagen hadde vært bedre? La Guds ord være din veileder til lysere dager."

Slik lød et sitat på en bibelside. Bibelen er vår veileder som kristne, den gir oss den åndelige føden som vi trenger daglig.Vi lever i de profetiske tider, da alt som før er
skrevet eller sagt av profetiske menn og kvinner holder på og går i oppfyllelse i vår tid.
Det begynte med Israel i 1948, det har fortsatt med oljefunn i Israel, ja, vi i Norge fikk også profetert i 1937 at vi skulle ta opp olje fra Nordsjøen og videre langs Norskekysten.Israel er storeviseren på tidsuret, og den nærmer seg 12 tallet.

"Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen." Luk 21,29-32