"Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger eller forkynne all hans pris?  Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke, glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. "Salme 106,1-5.


Salmisten priser Herren for alle hans velgjerninger mot ham og hans folk. Vi som lever etter Jesus død og oppstandelse kan med enda mer iver prise Gud for all godhet imot oss. For vi har fått nåden tildelt om vi vil ta imot den. Den er gratis om du tar imot han som gir deg den, Jesus. Han døde for oss alle på et kors, der tok han all vår skyld på seg, bare for at vi skulle få leve sammen med ham.
Mange er det i dag som er kallet av Gud, de er som oftes bønnebarn, de sier de kan ikke få til å tro at det er noen Gud til. De ser ikke noe som de kan tro på. Hvem kan bevise at Jesus lever for en som ikke vil tro? Jesus, kan. Paulus møtte ham personlig, han var en personlig motstander til Jesus. Men da han traff ham, så måtte han spørre : Hvem er du?
En skulle tro at han visste hvem Jesus var, all den tid han forfulgte hans venner. Men da han så ham i synet fra himmelen, kapitulerte han og ble hans apostel. Du vet et møte med Jesus og du blir aldri den samme igjen. Så den som leter, han finner, og når Jesus så banker på din hjertedør, du som ikke har åpnet hjertedøren din for ham, slipp ham inn og livet ditt blir nytt. Ja, du blir faktisk født på nytt, den Hellige Ånds kraft kommer deg til hjelp i alle livets situasjoner. Du er ikke redd for å vitne om ditt nye levesett med Jesus, men det er faktisk det eneste du blir opptatt av. Jesus setter oss fri! -

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,36.