"Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å
helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men streb etter de beste nådegavene! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei."  1 Kor 12,28-31.

Vi lever i en tid hvor vi som kristne stadig påvirkes av forskjellige predikanter som bærer fram sine tanker om Guds vei. Noen utsagn kan en si amen til, andre stiller en seg mer skeptisk til, og lurer på om dette er bibelsk? Dagens drypp omtaler «Den femfoldige tjenesten» som en kaller den.

Jeg satte å hørte på en sending på tv om dette tema, og det ble sagt at det apostoliske og profetiske hører med i det som blir kalt «Den femfoldige tjenesten». Tiden var nå inne til å sette fokus på tjenester som ikke har fått lov til å virke godt nok i norske menigheter, derfor ville den menigheten på tv-sendingen går for det apostoliske og profetiske også, og ikke bare pastorer og evangelister. Det var tydelig at nå satser vi på den femfoldige tjenesten framover i menigheten.

I Ef 4 sier Paulus også at "vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig
kløkt i villfarelsens kunster."

Kan en lokal menighet bare gå i gang å satse på apostler og profeter, fordi dette er "inn i tiden"?  Hvem sier at du er en apostel eller profet?
Pastoren i menigheten? Dette satt jeg å funderte på etter sendingen, men Ånden kom meg til hjelp ganske snart, ved å sitere Ordet :

"Gud satte i menigheten..."

Ja, Gud "gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, ... " Jfr. Ef 4.

Da er det lettere å forstå satsingen framover, hvis Gud har satt apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere inn i en lokalmenighet, da vil menigheten blomstre.Gud vet alltid hva han gjør, og sammenligner en det apostoliske med tommelen, så er det den som binder sammen. Videre så er pekefingeren det profetiske som viser oss hvilken tid vi lever i, så har du evangelisten som er langefingeren, ringfingeren som er det pastorale og lillefingeren som er læreembetet.
Mange av tjenestegavene flyter inn i hverandre og utfyller hverandre.
Vi ser fram mot målet : "inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns
modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,"
 
Da blir det et
Kongedømme, en Konge, og Han er de Helliges Konge, kong JESUS.