"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." Ef 2,8

 

Hva betyr det å få nåde ? Jo, vi sier som dagens drypp, av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke av våre egne gjerninger som gir oss nåde fra synden, nei, det er en Guds gave, som ble oss til del gjennom Jesus Kristus. Jesu blod renser oss fra alle våre synder, i Ham er vi rettferdiggjort overfor Gud.
Kong Belsasar bød inn til fest etter at han var innsatt som konge, og her ble det servert vin i de gullkarene som var blitt tatt fra templet, fra Guds hus i Jerusalem. Kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer drakk av dem. De drakk vin og priste gudene sine av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein.” (v.2-4) Disse karene var ment å brukes i Guds tjeneste,og det var kun de innvidde prestene som skulle bruke disse karene, og for det andre hadde det aldri vært meningen at det skulle komme alkoholholdig vin i dem. For det som er gjæret i Bibelen er et symbol på synd, og skulle derfor ikke brukes i Guds helligdom. Ikke nok med, men de brukte de hellige karene til å prise og gav ære til sine egne avguder.
Men midt under festen kom en hånd synlig fram og skrev på en hvitkalket vegg, og blant ordene stod Tekel, og som Daniel tydet for kongen slik:
"Du er veid på skålvekt og funnet for lett.” Guds ord forteller i 1.Sam.2,3 : "Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger."
Skålvekten har to skåler: På den ene skåla plasseres det som skal veies, på den andre plasseres vektloddet, selve standarden. I Salmene 96,12.13 leser vi:

"La marken fryde seg og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn! For han kommer! Ja, han kommer for å dømme jorderike. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet."
Når Gud skal “dømme verden" er det Hans lov, de ti bud, som vil være det vektlodd vi skal veies mot. Guds hellige, evige og uforanderlige lov er den norm som alle vil bli bedømt etter. Paulus sier i Rom 7,12: "Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt." Guds lov avgrenser seg klart på hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre, når den sier: Du skal og du skal ikke. Kan det sies klarere ? Loven kan kort oppsummeres slik:
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!" Luk.10,27. På oppgjørets dag vil vi nok falle igjennom og står der skyldige overfor Gud, våre gjerninger ble etter å ha blitt veiet "funnet for lett".
Men i Livets Bok står våres navn, for "..alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12 Vi er ren og rettferdig og himmelen verdig, på grunn av Jesu blod på Golgata. Ta imot hans nåde om du ikke før har gjort det. Nådetiden har vi ennå, men snart er den ute, bare Herren vet tid og stund.
"Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. ....Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp 20,12 og 15.