"Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,  og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg, til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den edle skatten som er betrodd deg, ved Den Hellige Ånd som bor i oss!" 2 Tim 1,10-14.

 

Et sang vers begynner slik :
"Han søkte meg i NÅDE som gikk på syndens vei, Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Mens engler for Guds trone sang og himlens harper herlig klang. NÅDE AT HAN FANT MEG, Kjærlighet som vant meg, Nåde at Han bar meg til sin fold!"
Vi har skrevet om nåden tidligere og i dag som på Paulus si tid er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, og ved det ble Paulus satt til forkynner og apostel og lærer for oss hedninger. Paulus sier her at han er forkynner, dvs evangelist, samt apostel, pluss lærer. Av «Den femfoldige tjenesten»  mangler bare profet og hyrde for Paulus.
Paulus skriver til sin nære medarbeider Timoteus at han må ha som forbilde de sunne ordene han har hørt av ham, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Likeens ber han ham om å ta vare på den edle skatten som er betrodd ham, ved Den Hellige Ånd som bor i dem! Paulus visste hvem han trodde på, likeens Timoteus og flere med dem.
Så kommer spørsmålet til oss : Vet vi hvem vi tror på? Ja, selvsagt, vi tror også at Jesus er vår frelser. Men hvorfor er det da så vanskelig for oss kristne å komme sammen i en Ånd? Paulus opplevde å møte dette problemet hos menigheten i Korint:

"For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! - og en annen: Jeg holder meg til Apollos! - er dere da ikke kjødelige? Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren ga enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid." 1 Kor 3,3-8

 

Senere sier han til samme menighet : "For det må være partier blant dere, for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere." 1 Kor 11,19

 

Å være med i Guds rike er ikke vanskelig om du ikke bruker din "kunnskap" fra denne verden, for Jesus sier i Markus 10,15:

 

"Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!"