"Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de årene da du må si: Jeg har ingen glede av dem, "Fork 12,1

Barn og ungdom og enkelte voksne også  er begynt på et nytt skoleår eller studieår. Hvert år er det elevene som går siste året på videregående som opplever størst forandring i sin hverdag. De fleste elevene er kommet så langt opp i år, at de fyller 18 år i løpet av dette skoleåret. Da er det "lappen" som er målet snarest mulig , slik
at når bursdagen kommer, da kjører de opp til sertifikatprøven.

Et annet mål er oppnådd også dette siste skoleåret på videregående, du er russ, og med det følger mange utfordringer. De som vil videre på universitet eller høyskoler
satser ekstra mye på skolearbeidet for å oppnå best mulig gode karakterer. Andre ser fram til å begynne i jobb med lærlingeplass etc.

Dagens drypp sier "Tenk på din skaper i din ungdoms dager". Hva betyr det for en russeungdom? Jo, mange har allerede bestemt seg i de tidligere årene på skolen, at de vil følge Jesus som sin frelser og herre på sin livsvei. De har vært ivrig med i det kristne skolelaget og har møtt opp på de faste andaktene på skolen.
Som russ har de dannet et team som kalles "kristenrussen" og som oftes samler de inn midler til et u-hjelpprosjekt eller til et godt formål innen kristenheten på verdsbasis. Mange blir så engasjert at de fortsetter i samme spor etter skolen er ferdig, de har oppdaget "et kall" fra Gud.

Av andre ting russen er opptatt av er kule ting å finne på, også her skiller kristenrussen seg ut. De kan ikke være med på de verdslige lyster med festing og drikking av alkohol, ja, også bruk av narkotika er kommet snikende inn de siste årene. I stedet for egne fester drar de på turnerer med evangeliet om Jesus og samler inn midler til sitt prosjekt. Dette skjer mest i det siste halvåret,hvor russeklærne er kommet på og russekort deles ut til barn og voksne.

Russekortene er en pekepinn på din identitet, den avspeiler hva du er opptatt av eller at du er bare med i strømmen med tull og tøys av ord.
"For det hjertet flyter over av, det taler hans munn" leser vi i Luk 6,45. Hva betyr det da for en kristen ungdom som skal ha et motto på sitt russekort?
Jo, det ditt hjerte flyter over med, det vil også komme fram på et russekort. "Han skal vokse, jeg skal avta!" husker jeg en ungdom hadde. Han hadde brukt Johannes døperen sine ord om Jesus, jfr.Joh 3,30.

Ja, det er viktig å ta et standpunkt til Jesus i ungdomstiden, for senere vil en ungdom komme opp i mange prøvelser og fristelser, og da er det godt å kjenne Jesus som sin frelser. For hvor mange er det ikke som er kommet opp i årene som bare smiler eller hisser seg opp,når de blir spurt om de tror på Jesus. Onde dager som kommer, og det lir mot de årene da du må si:

"Jeg har ingen glede av dem.""Gud, du har undervist meg fra min ungdom av, og til nå kunngjør jeg dine undergjerninger." Salme 71,17