"Som friskt vann for den trette sjel, er gode nyheter fra et fjernt land." Ordsp 25,25
       
"Muslimer tar imot Jesus!" stod der å lese på en e-post til meg. I denne e-posten var en henvisning til youtube, som viste en sanggruppe og en fullsatt sal som lyttet til den kristne gruppens sang. Ja, når en mottar slike opplysninger , så blir dagens drypp bare en bekreftelse.
Midt-Østen ligger jo i en god avstand fra oss, det blir et fjernt land fra oss. Men i dagens mediaverden så føles Israel og dets naboland å være naboene våre, de er stadig i skuddet på tv, i radio og aviser. Men det synes ikke å være "Som friskt vann for den trette sjel," da nyhetene vi får servert er bare hvordan Israel har drept og ødelagt både mennesker og bygninger.

Men hvorfor drikker Jeppe? Drikker Jeppe fordi Nille slår, eller slår Nille fordi Jeppe drikker? Ordene kommer Holbergs skuespill "Jeppe på bjerget".
Ekteskapet bestod av Jeppe og Nille, og de hadde hele tiden konflikter sammen. Jeppe tok til flasken og drakk seg bort fra vett og samling, og da han kommer hjem full, så kommer Nille og denger han opp. Hvilken likhet ser en i Jeppe og Nille og Israel og deres naboer?

Likheten er at der alltid er en konflikt mellom Israel og araberlandene, spesielt det som i dag omhandler Gasa og "Vestbredden".
Vi har nå vært vitne til en 50 dagers krig mellom Hamas og Israel, hvor Israel har fått imot seg over 3000 raketter av ulik størrelse. Israel besvarte disse med å gå inn i Gasa-området og tilintegjorde alle underjordiske tunellene mot Israel, pluss bygninger hvor Hamas hadde utskytningsramper for sine raketter.

Spørsmålet en stiller seg : Hvorfor skyter Hamas mot Israel og hvorfor svarer Israel med å skyte tilbake? Hamas skyter på Israel fordi de vil ha jødene bort fra "deres land", i deres verden er der ikke noe land som heter Israel. Israel ble tildelt landet i 1948 og har senere vært i krig med sine naboer. Israel vil ha fred, men naboene vil ha alt tilbake, uten en jøde igjen.

Det som en dag skal fjerne denne konflikten er at fredsfyrsten Jesus Kristus, Messias, skal komme ned fra himmelen og sette føtter på Oljeberget ved Jerusalem.
Da er det slutt på menneskenes ondskap , ikke bare i Midt-Østen, men for alle på jorden. Først da vil dagens drypp få sin oppfyllelse for andre gang, for første gang var da Jesus kom til jorden med evangeliet , det glade budskap, frelsen ble gitt til alle som tror på Jesus som Guds sønn. Snart så vil Jesus innta jorden og fra Jerusalem skal han regjere i 1000 år, da vil Guds lover gjelde for menneskene.

Men vi som i dag tror på Jesus og de som er døde i Kristus før oss, vil få møte Jesus i skyen og bli med ham hjem til himmelen for å feire bryllup. Senere vil så Jesus med sine hellige komme ned på jorden, på Oljeberget og freden inntrer i 1000 år. Måtte vi ha samme sinnelag som Paulus sier i 1 Tess 3,6 , mens vi venter på Jesu komme:

"Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere."

God helg!