"Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor." Fil 3,16

Paulus formaner de kristne i Efesus om å holde fram i samme spor som de har startet på i troen på Jesus Kristus.

Hva kan en sammenligne dette sporet med for oss som er kristne i dag? I et skirenn hvor der er mange deltakere, har arrangøren laget flere spor ved start eller det kan se ut som der er ingen spor, bare en flate med snø. Men når startsignalet er gått er alle deltakerne ute i hvert sitt spor inntil de kommer så langt ut i rennet,
at det er den raskeste som finner det ene sporet som leder til målet. Under hele løpet kan det veksle med forskjellige personer som går i teten, her er det
kreftene som dominerer. Men alle holder fram i samme spor som til slutt fører målet for løpet. Det hender noen bryter løpet og gir opp, men de fleste holder
ut gjennom hele løpet.

Når du ble en kristen så var sted og tidspunkt lett å huske etterpå, men det som blir en mare for mange nyfrelste er hvordan en skal komme videre i livet sammen med Jesus. Noen har kommet med i en godt fellesskap, hvor menigheten deres tok seg av de nyfrelste på en god måte. De lærte hva frihet i Jesus Kristus er og hvordan en skulle vandre med Jesus i det daglige livet. Så begynte vandringen mot målet som er Himmelen, nå var det bare å holde seg i samme sporet som en startet opp i ikke gi opp. Under hele løpet må en ha tilførsel av vann, mat etc som er nødvendig for å greie løpet helt fram.

Dette visste Gud Fader om og derfor har Gud satt noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at vi hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.
Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert
støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Jfr Ef 4,11-16

Derfor ønsker jeg at denne uken må bli en oppmutring for alle oss som går i Jesu fotspor, at vi får en fornyet styrke av Ham som ser hva den enkelte oss trenger just nå, for å holde ut til å nå målet Himmelen en dag.