"Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være
fullkommen." Joh 16,24

Jesus gikk sammen med sine disipler i ca 3,5 år i Israel. De opplevet å se ting som var helt uvanlig for vanlige folk. De så blinde mennesker som Jesus ga syn, døde som ble levende, verkbrudne som ble friske, spedalske som ble rene, onder ånder som måtte gå ut av mennesker osv.

I dagens drypp overrasker Jesus sine disipler med et tilbud. Hittil hadde ikke disiplene bedt om noe i hans navn,men nå var tiden kommet for å be i Jesu navn.
"Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen," var oppfordringen fra Jesus.
Jesus tid på jorden var ved å fullføres derfor forteller han sine disipler om mulighetene de har etter at han er reist hjem til sin Far igjen. I tillegg skulle han sende Den Hellige Ånd til dem, som skulle veilede dem på livsveien med Jesus i sine hjerter.

I dag her vi overtatt samme mulighet som Jesu disipler fikk, vi kan be og han skal svare oss.
- I disse dager pågår en bønneaksjon for hele Norges befolkning. Hver enkel innbygger blir nevnt ved navn av de troende som har meldt seg på denne bønneaksjonen.
Om vi tenker litt mekanisk, så tar du mobilen din, ringer opp et nr og du hører noen svarer deg.
Ringer du til kjente, så kjenner du og mottakeren røstene til hverandre. Men ringer du til et nr, hvor du bare vet navnet til mottakeren, da er gjerne mottakeren litt reservert med sine ord til deg. Men du sier at du har et godt tilbud for ham, og legger det fram i telefonen. Svaret kan da bli positivt eller
negativt.

Ved å bruke den himmelske telefonsentralen, hvor du ber for et menneske til Jesus, da vet du at Jesus hører din bønn, for han samler opp alle bønneropene.
Åpenbaringensboken 8,4 sier:

"Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner."

Så derfor vet vi at de helliges bønner blir tatt hånd om.
Vi snakker ofte om bønnebarn. Da mener vi mennesker som nevnes med navn hver gang en troende ber for dem.Det er Gud som kaller på et menneske til omvendelse, det er ikke noe vi kan klare. Men vi kan be navngitt for våre landsmenn, og da er bønnene for dem nådd Faderen.

"Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2 Pet 3,9

God helg !