"Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere." Joh 15.15

Jesus snakker til sine disipler om et bud  foran dagens drypp og det var : "Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.
Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere."

Ja, vi bruker et uttrykk : En venn for livet! Hva mener en da? I en spørrerunde om definisjonen på en venn, skrev en :

"Min definisjon av en venn er en person som du virkelig trives sammen med, som du stoler på og

som stoler på deg. Det er klart jeg ønsker å ha slike personer rundt meg. I min definisjon er venner ingen belastning, og livet vil derfor være rikere med dem til stede. Man kan sikkert fint overleve uten venner, kun bekjente; men jeg vil påstå at livet kan bli enda bedre dersom du finner en god venn å dele gleder og sorger med."
En annen skrev: "Noen sa en gang noe sånt som:
"Sant vennskap kommer når stillheten mellom to mennesker ikke lenger virker truende".
Dette er godt sagt, og illustrerer noe av venners vesen. Man er totalt avslappet sammen med dem; man er like mye seg selv som når man er alene. De menneskene du føler du må opprettholde en samtale med eller underholde hele tiden, er ikke ekte venner. Ekte venner skal rett og slett få deg til å føle deg som et bedre menneske, og du skal gjøre det samme med dem."

Jesus sa hva en venn til ham var : "Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere."

Og hva var det Jesus påla dem og vi som er hans venner i dag? "at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere."

Derfor fikk Peter,som alltid var en handlingens mann i tjeneste for Jesus, at han skulle stikke sverdet tilbake på plass ,for han hadde nettopp hogget av øre på en livvakt. Jesus sa videre til Peter:

" ..For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så
ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? (Matt 26,52-53)

En dag jeg satt i stuen kom følgende ord til meg : " Du har flere venner i himmelen enn på jorden!"

Utfra Jesu definisjon på sine venner, så er alle de som er i himmelen mine venner, om jeg gjør det som Jesus pålegger meg. Da er nok vennene mine i himmelen i flertall, for de gjør alltid det Jesus pålegger dem, vi som er i verden nå, kommer nok i mindretall. Derfor gjelder det mer enn noen
gang å holde ut som en Jesu disippel i tjenesten som er oss pålagt.

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av
Guds trone." Hebr 12,1-2