"Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine. For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror." Filemon 4-7.

 

Paulus gir en kristen broder et godt skussmål for sitt levesett i troen på Jesus Kristus. Har du noen gang gitt en kristen broder eller søster i Herren et godt skussmål eller satt pris på deres tjenester. Vi har alltid lettere for motta enn å gi tilbake melding om det en fikk. Ord eller tjeneste som kan gje oss nytt mot fra en av våre egne, kan gi en oppmuntring som gir dagen glede i Herren.

"Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade." Sal 126,3

Paulus oppmuntret sine medarbeidere og de som ble hans hjelpere i det daglige arbeidet med evangeliet. I Fil 2,13-16 sier han til dem:

"For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves." Filip 2,18.

 

Paulus oppfordrer Galaterne i 6,10 til å gjøre følgende:
"Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk."

 

Blir du minnet om å gi noen en tilbakemelding på noe godt du fikk eller hørte av ham/henne, så nøl ikke med å sette tanken ut i handling!