"Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! " Joh 1,46

Johannes døperen hadde pekt på Jesus som Guds lam til sine disipler og kort tid etter fikk Johannes, og to av disiplene hans, se Jesus, som kom gående, da sa han: "Se der Guds lam!"
De to disiplene hørte det han sa, og så fulgte de etter Jesus.
Jesus snudde seg og så at de fulgte etter ham. Da sier han til dem: "Hva søker dere?" De sa til ham: "Rabbi - det betyr Mester - hvor bor du?" Jesus sier til dem: "Kom og se!" De kom da og så hvor han bodde og de ble hos ham den dagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av der to, som fulgte etter Jesus. Andreas finner så sin egen bror Simon og sier til ham: "Vi har funnet Messias, - det betyr Kristus."  Og han førte ham til Jesus. Jesus så på Simon og sa: "Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter."

Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Filip, og Jesus sier til ham: "Følg meg!"

Filip var fra Betsaida, fra Andreas’ og Peters by. Filip finner Natanael og sier til ham: "Ham som
Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret."
Natanael sa til ham: "Kan det komme noe godt fra Nasaret?"  Filip svar til ham
var: "Kom og se!"

De to kom så dit hvor Jesus var og da Jesus så Natanael komme mot seg, sa han om ham: "Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i." "Hvor kjenner du meg fra?" sa Natanael
. "Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg." 

Dette fikk Natanael til å svare ham slik:
"Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!"

Beskrivelsen av disse første disiplene som møtte Jesus viser hvor ivrige de var til å få med seg sine nærmeste og venner til Jesus.De to første fikk et spørsmål av Jesus: "Hva søker dere?" Svaret deres vitner mer om nysgjerrighet enn om deres søken etter Guds lam. Jesus avviste dem ikke, men
han ville gjerne vise dem hvor han bodde, derfor sa han til dem: "Kom og se!"
De ble ikke skuffet, for de ble senere hans disipler. Dagen etter dette ville Jesus gå til Galilea, men da finner han en som heter Filip, som var fra samme sted som Andreas og Peter, og han sier til ham:
"Følg meg!"

Vi som lever i dag på jorden og som har funnet Jesus, vi skulle ha samme sinn som de første disiplene til Jesus hadde, nemlig : Vi har funnet Jesus! Kom og se!

Om vi følger Jesu ord i Matteus 28,19: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,..." , og når de har møtt Jesus, så sier han til dem : "Følg meg!"