"I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.
Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike. Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp." Matt 18, 1-6.

 

Peter hadde like før dagens drypp vært å betalt tempelskatten med 1 stater for seg og Jesus, stateren fant han i munnen på en fisk som han fisket opp. Like etterpå kom disiplene med dagens drypp til Jesus :
"Hvem er den største i himlenes rike?" Normalt så skulle en tro at de måtte vite det. For budet sa "Du skal ikke ha andre guder enn meg."
Så hvem som var størst i utøvelse av makt og herlighet i himmelen, skulle ingen av dem vært i
tvil om. Så de må nok ha tenkt på menneskelig vis, om hvem som var størst av de som var kommet opp til himmelen.
Jesus svarte dem med å ta frem et lite barn : "Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike."

Disiplene forstod sikkert av svaret, at her hadde de lite å hente i egen kraft. I tillegg sa Jesus, at den som tar imot ett slikt lite barn for hans navns skyld, tar imot ham. Men den som forfører én
av disse små som tror på Jesus, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp, sa Jesus.

Så det er alvorlig for en voksen person, som bevisst tar bort troen på Jesus fra et barn.
Mange foreldre nekter barna sine å høre om Jesus, enda barna selv vil. Noen foreldre sender barna sine på søndagsskole, selv om de ikke har mottatt troen på Jesus, men etter som tiden går, så blir barna mer og mer glad i Jesus. Hver gang de kommer hjem fra søndagsskolen forteller de sine foreldre om hva Jesus gjorde og sa. Til slutt "brenner det så under føttene på foreldrene", at de må finne på noe annet for barna på søndagen. De tar dem med på bilturer, utflukter i fjellet etc. De fører dem bort fra Jesus og dommen er gitt av Jesus for den som forfører én av disse små som tror på ham, "for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp."
Alvorlige ord.

"Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen
kommer ved!" sa Jesus. Men våre egne lemmer kan også friste oss til fall, bort ifra Jesus. Jesus sier videre i samme kapitel :"Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild." vers 7-9

Kan Jesus mene disse ord bokstavelig? Kan en hånd, en fot eller et øye friste meg? Er det ikke
min vilje som utløser å gjøre noe slik? Jeg har hørt om noen som tok Jesu ord bokstavelig og kvittet seg med en hånd eller en fot. Men fristelser vil komme så lenge vi er i live på denne jorden, for fristeren, Satan, er virksom hver dag enda.

Men Johannes sier i 1 Joh brev 2,1.:

"Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens."