"Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus og Faderen er ett." Joh 14,6  

"Jeg tror den viktigste åndelige øvelsen består i å øve oss i sannhet. Når vi kommer i kontakt med sannheten kommer vi i kontakt med Gud (og oss selv!). Jo sannere vi blir, jo nærmere kommer vi ham."
Wilfrid Stinissen, munk og forfatter (1927-2013).

 

Disse ordene som munken her beskriver gir oss noe tenke på, og da kommer en salme opp i mitt indre som beskriver denne lengselen etter Jesus, som er sannheten.

 

"Nærmere deg, min Gud, nærmere deg,
 om det et kors enn er som løfter meg!
 Synes meg veien trang, er det dog all min sang:
 Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

 

Vandrer jeg viden om, solen går ned,

 mørkt blir det, kun en sten å hvile ved. 

I nattens dyp til meg finner du, Gud din vei.
 Nærmere deg, min Gud, nærmere deg.

 

 Evige Gud, til deg lengter min sjel.
 Herre, du alltid er min lodd og del.
 Tung eller lett min gang, alltid det blir min sang:
 Nærmere deg, min Gud, nærmere deg." 
(Mason/Jensen)

 

En uke er i ferd med å ebbe ut, en sannhet som ingen fornekter. Sannheten (Jesus) sier i Åpenbaringen 3,11:

"Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone."

De ordene er det mange som fornekter, fordi de ikke tror på Sannheten, Jesus Kristus. Jesus sa til de Jesu-troende i menigheten i Tyatira :

"Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer" Åp 2,24-25.

Ha ei god helg i sannhetens tjeneste!