"Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud? Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?" Mark 2,6-8.

I store sammenkomster hvor gjestene sitter til dekkede bord og venter på at festen skal begynne, da hører en gjestene prater småhøyt sammen ved bordene. Mange ganger ser de kjente ansikter sitte lenger borte, og da er det lett for å se på klærne etc til vedkommende. Da kan en ofte tenke : Hvor har han/hun kjøpt de klærne og den tøffe skjorten? Ord sies ikke ut, men tenkes i hjertene .Jesus er i "dagens drypp" sammen med en stor flokk mennesker i et hus og han preker til dem. Da med ett kommer en sykebåre firende ned fra taket, og på båren ligger en lam mann. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: "Barn, syndene dine er deg forlatt!"

Det var disse ordene fra Jesus som fikk de skriftlærde til å tenke i sine hjerter, at han hadde ikke fullmakt fra Gud å forlate syndene til folk. Jesus merket de skriftlærdes tanker , der de satt og tenkte i sine hjerter. Det står ikke at de tenkte i sine hoder, men i sine hjerter. Vi vet at i hodet sitter hjernen, som formidler videre til kroppen hva den enkelte lem skal gjøre. Men da må hjernen få instruksene fra hjerte. Men hjerte vårt har vel ikke en slik funksjon, at det kan tenke? Det står at Jesus merket "i sin ånd, at de tenkte slik ved seg selv."

Går vi til Matt 15,17-19, så sier Jesus om mat :

"Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott."
De skriftlærde "samlet alt" som Jesus gjorde mot Loven, og derfor kunne ikke Jesus tilgi noen

synder, for der sa Loven at det kunne bare Gud. Derfor tok Jesus et motspørsmål til dem:

"Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! - eller å si: Stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - og nå taler han til den lamme -: Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus."

Den lamme sto straks opp, tok båren sin og gikk ut like for øynene på menneskene som var samlet. Alle ble ute av seg selv av undring og de priste Gud og sa: "Slikt har vi aldri sett."