"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller
nakenhet eller fare eller sverd? 36Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." Gal 8,35-39.

Er du en aktiv kristen eller henger du deg bare på "kristenfolket" og gjør som de sier til deg? Det som jeg vil frem til er om du har Jesus i ditt hjerte som din frelser og forløser, at du bekjenner med din munn at Jesus er din frelser, samtidig som du tror det i ditt hjerte. Det er ikke lett mange ganger å være en aktiv kristen, med aktiv kristen mener jeg at vi "lyser av Jesus" . Ved å ha en daglig stund med Jesus i vårt lønnkammer gir oss styrke og kraft til en ny arbeidsdag, for da har vi "ladet opp batteriet".

I løpet av en dag blir vi tappet for krefter og da må en "lade" opp batteriet igjen. I bilene lyser forskjellige lys på "panelet" når noe er ikke helt som det skal være. Slik virker også vårt gudsliv med Herren, vi får åndens signaler på ting som ikke er på plass i våre liv eller at Ånden viser oss ting som Han vil at vi skal gjøre for Herren. Et aktivt liv med Jesus er utfordrende for oss og bringer oss opp i situasjoner som vi ikke greier uten å være i Guds ledelse.

Når jeg tenker på Job i den gamle pakt som fikk denne attesten av Gud, vi leser fra Job 1,6-11:

"Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har fartet og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet?
Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og buskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er! Da vil han for visst si deg farvel like opp i ansiktet."

Hele denne episoden foregikk i "den åndelige verden" , mens Job levde i den jordiske. Job hadde en
daglig stund med sin Gud og vandret uklanderlig og rettskaffen, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Om vi "oppdaterer" Job til anno 2014, så er han en aktiv kristen midt i lokalmiljøet. Menneskene rundt ham ser på ham som god kristen mann og han har stor aktelse i kommunen. Men så skjer noe som ingen kan forstå, han mister plutselig alt han har, dog ikke sin kone. Ingen kan forstå noen ting, hvor er Gud i dette? Spørsmålene var mange, men når enda flere hendelser kom, så brøt Job ut med denne proklamasjonen :

"..Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet!" Job 1,21 

Med en slik uttalelse av Job kan en forstå "dagens drypp" , at ingenting kan måle seg med Guds kjærlighet.

"Men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham." 1 Joh  2,5.