"Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Gennesaret-landet, og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget, og begynte å bære de syke i bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre, om så bare ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet." Mark 6,53-56.

Jesus var en "populær" mann i dagens drypp, han fikk ikke mange hvilepauser om dagen, for folket voktet på ham overalt. Når de fikk vite hvor han oppholdt seg så begynte de å bære de syke i bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Kom han til landsbyer, byer eller bygder, så la de sine syke ut på torgene. De ba Jesus om  å få røre, om så bare ved minnedusken på kappen hans. Resultatet var forbløffende , for alle som rørte ved ham, ble nemlig helbredet.

Hebreerne sier kap 13,vers 8, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hva betyr det for oss som lever i 2014?
Er Jesus den samme som vi leser om i "dagens drypp", da skulle han bli gjenkjent av menneskene som møter han i dag. Hva er vi som er hans disipler? Er vi hans LYS eller er våre lys sloknet? Jesus sa selv at han var verdens LYS,mens han var i verden, jfr Joh 9,5, men i Matt 5,14 sier Jesus til disiplene sine:

"Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules."

Da er det vi som representerer Jesus i dag her på jorden. Jesus skal virke gjennom oss ved Den
Hellige Ånd til å virke slike ting som Jesus gjorde, han helbredet alle som var syke etc. der han gikk fram. Er det slik med oss? Kan vi påberope oss at folk blir friske bare de tar på oss? Nei, det kan ikke jeg vise til, men de gangene jeg har hørt Åndens stemme si til meg for ekspl.: " Gå bort til den
personen og legg din hånd på vedkommende." Om jeg da er lydig og gjør som Ånden sier, ja, da skjer alltid en helbredelse også. Husker du hva Jesus sa om sitt arbeid?

"Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette." Joh
8,28.

Slik er det vel med oss i dag, for uten Ham kan vi ingenting gjøre, men i Ham makter vi alt.

Når en helbredelse skjer med en menneske, så skulle reaksjonen fra den som ble helbredet være en takk til Gud. Ikke alle husker å takke, mange er lik de 9 av 10 som Jesus helbredet for spedalskhet,
bare en samaritaner kom tilbake å takket Jesus for helbredelsen. Det koster å bekjenne Jesunavnet, men æres den som æres bør.

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far." Joh 14,12