"Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. ...Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere
kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg." Matt 25, 36 og 43.

Jesus forteller i opptakten til "dagens drypp" at når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Da skal alle folkeslag samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.
- Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."
- Og så kommer "dagens drypp" inn og deretter lyder svarene fra de som fikk komme på den høyre siden av kongen, de sier:

"Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?"

Kongen skal da svare og si til dem: "Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg."

- Men de som da står på venstre siden av kongen får høre følgende fra hans munn:

"Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg."

Også de skal da svare ham og si: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?"
- Kongen skal da svare dem og si:
"Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg."

Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
Jesus beskriver seks omstendigheter som han hadde vært i, og de var : Han hadde vært sulten,tørst,fremmed,naken,syk og i fengsel. De som står på høyre siden av
Kongen hadde gitt mat,drikke,husrom,klær,sett til de syke og de som var i fengsel, men Jesus hadde de ikke sett. Jesus sier da at det de har gjort mot disse har de gjort mot Ham. De som står på venstre siden hadde ikke gitt noen mat,drikke etc. , for heller ikke de hadde sett Kongen lide nød.

Men utfallet ble denne dommen: "Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans."

Hvilken side kommer du og jeg på, høyre eller venstre? La oss sjekke etter om vi oppfyller de seks omstendighetene!

"Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den." Ordsp 3,27