"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han
som dere har fått som segl til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus! "  Ef 4,29-32.

Hvordan spiser en et halvråttent eple? Jo, en ser etter hva som er friskt og rent på eplet, og spiser det. Det som er råttent kaster en fra seg. Hvordan er mitt og ditt kristentliv? Er det som et halvråttent eple? Du møter en hverdag hvor du får problemer på arbeidsplassen med dine arbeidskollega, du må mer enn en gang bare gå fra dem pga råttent snakk etc. Du prøver å holde deg ren med ikke å bli hissig eller sint, men prøver og være sindig og overbærende med dem. Mange ganger er det ikke lett å være det lyset som Jesus vil at vi skal være.

Men hvordan lever jeg livet mitt privat? Når jeg kommer inn i et hus hvor de som bor der er mine brødre og søstre i Herren, og oppdager at huset er fullt med ting som jeg ikke kunne tenke meg å eie som en kristen. I bokhyllene er bøker som jeg trodde ingen troende kristne kunne besitte. Likedan
når fjernsynet kommer på så oppdager du at filmer som de ser på ikke er til oppbyggelse av kristenlivet, men heller tvert om Kommer en så i tale med hverandre om Jesus og livet med ham, så oppdager jeg snart at vi er ikke på samme bølgelengde i tankegangen. Nei, en kan ikke være så snever i våre levemåter at en ikke kan ha  det gøy, sier husets herre.

Skolebarn og ungdom blir også utsatt for press på skolen og på fritidsaktiviteter som kristne, mange greier ikke å leve ut sitt kristne liv, men bøyer av for å bli like kule som sine skolekamerater. Det er ikke bare i de kommunale skolene at dette presset forekommer, nei, det er like mye på de kristne skolene. De som vil leve et rent liv med Jesus i sentrum, de blir holdt utenfor gjengen. De kan jo
ikke være med på noe gøy, men vil bare snakke, synge om Jesus eller gå møter.

Like barn leker best, sier ordtaket, og det ser vi er sanne ord.
Jesus selv sier i Lukas 6,45:

"Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn."

Halvråtne epler er ikke å foretrekke, men de friske og tiltalende. Slik også med vårt kristentliv, la det være rent og fri for smuss av noe slag. Jesus var klar i sin tale med å leve "med en fot i verden og en i himmelen" :

"Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn." Åp
3,15-16.

Ha ei god helg !