"Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe. Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." Joh 4,20-24
 
 
Kvinnen  i "Dagens drypp" opplevet å få et møte med Jesus og det forandret hele hennes liv og senere hele lokalmiljøet hennes. Nylig fikk jeg høre om en "oppdatert " utgave av en mann som møtte samme mann , Jesus,som møtte kvinnen for vel 2000 år siden. Hans er Taysir Abu Saada. Han var en gang en PLO snikskytter kjent som "The Butcher", og var en personlig sjåfør for president  Arafat. Men livet hans ble forvandlet da han fant  troen på Jesus.  Dette medførte at han som en kristen fikk  en kjærlighet til Israel og det jødiske folk, som han hatet.
I boken, “Once an Arafat Man” (Tyndale House, 2008). minnes Saada at var  bitter, ikke bare mot jøder, men på andre muslimer i Saudi-Arabia og Qatar som så ned på hans palestinske arv da han bodde der i eksil som barn. Han overførte denne bitterhet til jordanerne da han sluttet seg til PLO, som var basert Hashemite rike på den tiden. Saada selv avfyrte en rakettdrevet granat en konvoi  i et mislykket attentatSaada terroriserte også kristne arabere ved å kaste granater på deres hjem og skjøt ut dekkene bilene deres. Men en dag mange år senere, endret alt seg ,da hans venn, Charlie, førte ham til Kristus mens han bodde i Amerika i 1993.
For Saad var en god jøde , en død jøde. Han hatet jøder lidenskapelig. Men med vennens hjelp ble plutselig Saada møtt av Guds kraftog han ga sitt hjerte til Jesus.  Dagen etter  møtte han seg selv i "døren" da  han hørte seg selv  tilbe Gud, Israels Gud, og for deretter å be om at Gud måtte returnere de utvalgte til det lovede land! Da han selv hørte og forsto hva hanba om, la han hånden på munnen sin for  å stenge ute flere ord. Han spurte seg selv om hvorfor han bad for sine fiender for hans eget folk? Det var da han innså at hans hjerte hadde blitt renset fra alt som hette hat. 
Da han  studere Bibelen, kom han  til å innse at landet de kaller" Palestina "var egentlig lovet av Gud til jødene. Dette var ikke en enkel ting for Saad å akseptere. Det tok mye tid og kamper med Gud"fistfights" nesten. Hvordan kunne dette ha seg? Saad mente dette var urettferdig, ja,dette var urettferdig! Han innså at vår Gud er en veldig rettferdig Gud, og at Gud har laget en vei for begge folk til å leve i dette landet.
Saada og hans kone Karen grunnla "Seeds of Hope", et humanitært arbeid i 2006,  for å bringe lindring og håp til både det palestinske og det israelske folket. Målet er å bygge en bro mellom arabere og jøder, og for å fremme fred, toleranse og kjærlighet. 
- Den eneste måten å bringe tilbake håp og fred, tapt i opprørene i de siste 15 årene var for Saad  å flytte fra Amerika tilbake til landet og han arbeider på begge sider av "den grønne linjen. "
Slik som kvinnen ved brønnen opplevet å bli forandret i sitt liv, og som  da ga videre opplevelsen til sine medsøsken, slik opplevet Saad også å bli forandret da han møtte Jesus og som viste han veien videre for å hjelpe sitt folk og jødene til å leve sammen .
 
"Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!" Ords 3,5.