"La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle! Så skal du finne velvilje og få god forstand i Guds og menneskers øyne." Ords 3,3-4.
 
Å være et sendebud for Jesus krever et kall fra Gud om du skal kunne utføre oppgavene som venter en ute i fremmed land. En jente gikk sine barndomsår i by som jeg nå bor i. Men hun dro tidlig ut på det "eventyrlige," for oss hjemmeboere, men det var det hun møtte av nød og fattigdom som drev henne til å hjelpe og bli der ute i den fattige verden.  I hennes kvartalhilsen fra felten i oktober skriver hun følgende til sine medhjelpere og venner :
 
"Jeg har dedikert mitt liv til å hjelpe og beskytte barn i faresonen , og i løpet av de 16 årene jeg har vært her ute, har jeg hjulpret over hundre barn med trygghet og skolegang. Noen ganger har jeg smuglet foreldreløse flyktningebarn ut av krigssonen og over til Thailand, skjult under lasteplanet på pick-up bilen min. Andre ganger har jeg forsøkt å selge å selge både bil og andre eiendeler eller ofret min egen komfort og trygghet for å få nok penger slik at barna jeg hadde omsorg for skulle ha nok å spise. Mange av disse barna som vi reddet ut av krig og dyp fattigdom har nå blitt voksne studenter på universiteter i Thailand med en strålende fremtid foran seg!
Hvert eneste program vi driver gjennom Operasjon Grensehjelp prioriterer bestandig hjelp og beskyttelse for de yngste, mest sårbare barna.
- Kommer dette noensinne til å ta slutt, sør du kanskje. Det er da den lidenskapelige staheten min fastslår at "ja, så lenge vi fortsetter å gjøre vårt beste for å hjelpe, så får håpet siste ordet."  For vi forsøker virkelig å gjøre slutt på at mennesker skal dø unødig av sykdommer som er enkle å behandle. Vi arbeider hardt "i det små", med vitaminer og ekstra matrasjoner til gravide, som også har tilbud om fødsel i et trygt og rent miljø på sykehuset vårt. Etter fødsel gir vi månedlig oppfølging til barna 5 år. Utdeling av myggnetting, melk og varme klær hører også med på helsestasjonen vår, og gjør at de høye tallene for underernæring og spebarnsdød har sunket dramatisk i løpet av de årene vi har drevet dette sykehuset!  Men det hender at pengekassen vår går tom og vi må avvise mennesker som desperat trenger hjelp. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg å leve så nærme krig og lidelse, med tilgang på de erfaringene og ressursene som trengs for å gi hjelp på en bærekraftig måte - ja, det er det beste i hele verden! Men når vi ikke har nok midler til å hjelpe, vil jeg bare gå og gjemme meg."
 
Denne kvinnen er en av mange som Herren har kalt til tjeneste for ham og jeg kommer til å tenke på ordene i Matt 25, 35-36:
 
"For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg."